Periferik sinir kesisinde farklı onarım zamanlarında melatoninin sinir iyileşmesine olan etkisinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Travma sonucu meydana gelen periferik sinir hasarı, fiziksel olduğu kadar psikososyal ve ekonomik problemlere de yol açan ciddi bir durumdur. İyileşme süreci oldukça uzundur ve ciddi fonksiyon kayıplarına neden olmaktadır. Günümüzde bile mükemmel duyusal ve fonksiyonel olarak geri dönüşü sağlayabilecek bir tedavi şekli ortaya konamamıştır. Periferik sinir cerrahisinde onarım zamanlamasının önemi herkesçe kabul görmektedir. Bununla birlikte pek çok farmakolojik ajan deneysel olarak, hücre ölümünü azaltmak ve sinir iyileşmesini hızlandırmak amacıyla kullanılmıştır. Ancak hali hazırda klinik kullanıma giren bir ajan mevcut değildir. Bu bilgiler ışığında deneysel olarak oluşturulan siyatik sinir kesisinde farklı onarım zamanlarında melatoninin sinir iyileşmesine olan etkisini araştırmak ve bu etkileri stereolojik olarak değerlendirerek kantitatif veriler elde etmek amacıyla bu çalışma planlandı. Çalışmada toplam 80 adet Wistar cinsi dişi rat kullanıldı. Onarım zamanları 0. saat, 12. saat, 24. saat ve 1. hafta olarak belirlendi. İlk dört gruba (Grup 1, 2, 3, ve 4) sinir kesisi sonrası 12 hafta boyunca intraperitoneal olarak Melatonin verildi ve belirlenen zamanlarda onarım yapıldı. İkinci dört gruba (Grup 5, 6, 7 ve 8) siyatik sinir kesisini takiben belirlenen zamanlarda onarım yapıldı. 12. hafta sonunda miyelinli akson sayıları değerlendirildi. Erken onarım yapılan gruplarda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark tespit edildi (p<0.05). Melatonin verilen gruplardan elde edilen akson sayılarının verilmeyenlere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklı olduğu tespit edildi (p<0.05). Ayrıca Melatoninin onarım zamanlarına göre akson sayıları arasındaki farkı ortadan kaldırdığı gözlendi. Sonuç olarak periferik sinir kesilerinde erken onarım sinir iyileşmesinde iyi sonuçlar alınmasında etkilidir ancak yeterli değildir. Çalışmamızda erken onarıma ek olarak melatonin kullanımı deneysel olarak akson rejenerasyonunu artırmıştır. Ayrıca erken dönemde sinir onarımının mümkün olmadığı durumlarda melatonin uygulaması bekleme sürecinde akson yaşayabilirliğini artırarak ve güçlü antioksidan etkisiyle kesilen sinirdeki hasarı azaltarak akson rejenerasyonuna pozitif yönde katkıda bulunabilmektedir.
Periferic nerve injury is a serious causes economic and psychosocial problems, which happens as a result of trauma. Healing period is fairly long and causes serious functional losses. Recently no treatment method presents to provide recovery as perfect sensational and functional. It?s all agreed that the importance of repair timing in periferic nerve surgery. However most pharmacological agent was used to accelerate nerve healing and reduce cell death as experimental. But currently there is no agent which enters clinic usage. In the light of these data, this study is planned to acquire quantitative data which evaluate these effects as stereologic and to search the influence of nerve healing of melatonin in different repair times at sciatic nerve cut formed as experimental. In this study total 80 Wistar female rats are used. Repair times are determined as 0. hour, 12. hour, 24. hour and 1. week. After nerve cut during 12 weeks as intraperitoneal melatonin was given to the first four groups ( Group 1, 2, 3 and 4) and repair was made at determined times. Repair was made to the second four gruops (Group 5, 6, 7 and 8) at determined times following sciatic nerve cut. The end of 12.week the axon numbers with miyelin was evaluated. Significantly difference was stated as statistical in the groups that made early repair. (p <0.05). It?s stated that the axon numbers acquired from the groups given melatonin are significantly different from the ones not given melatonin as statistical. (p<0.05). Besides melatonin removes the difference of axon numbers according to their repair times. As a result early repair in periferic nerve cut is effective in nerve healing to take good results but it?s not sufficient. In our study in addition to early repair the usage of melatonin increases axon regeneration as experimental. Moreover melatonin application increases axon viability at waiting time in case of there is no possible early period nerve repair. It contributed to axon regeneration to increase the damage of nerve cut by the influence of strong antioxidant.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Melatonin, Periferik sinirler, Peripheral nerves, Sinir lifleri, Nerve fibers

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sütçü, M. (2010). Periferik sinir kesisinde farklı onarım zamanlarında melatoninin sinir iyileşmesine olan etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış tıpta uzmanlık tezi, Konya.