Konjenital Lober Amfizemi Taklit Eden Yabancı Cisim Aspirasyonu

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ÖZET Giriş: Konjenital lober amfizem (KLA), süt çocuğunda solunum yetmezliğine yol açan nadir akciğer gelişim malformasyonlarındandır. Hastalar, sıklıkla yaşamın ilk 6 ayında tekrarlayan solunum sıkıntısıyla başvururlar. Yabancı cisim aspirasyonu (YCA), çocukluk çağında morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebidir. Tekrarlayan alt solunum yolu infeksiyonu hikayesi olan ve tedaviye cevap vermeyen hastalarda YCA akla gelmelidir. Olgu Sunumu: KLAi taklit eden uzun süreli solunum şikayeti olan ve radyolojik bulguları 11 aydır havalanma farkı şeklinde sebat eden 16 aylık YCA olgusu sunuldu. Tartışma: Yabancı cismin akut ve kronik dönemdeki radyolojik bulgusu her iki akciğer arasında havalanma farkı olabilir ve bu bulgu küçük çocuklarda bazen KLAi düşündürebilir. (Gün cel Pediatri 2012; 10: 70-3)
SUM MARY Introduction: Congenital lobar emphysema (CLE) is a rare malformation of lung development which may be the cause of respiratory insufficiency of the suckling child. Patients often present within the first 6 months of life with recurrent respiratory distress. Foreign body aspiration (FBA) is an important cause of morbidity and mortality in childhood. Foreign body aspiration should be thought in patients who have a history of recurrent lower respiratory infections and resistance to treatment. Case Report: We report a case of 16 month old girl with FBA mimicking CLE. She was suffering for persistan respiratory symptoms and radiological finding was maintaned as the difference between two sides of the lungs aeration for 11 months. Conclusion: In the acute and chronic period of FBA, the radiological finding can be different between two sides of the lungs aeration and this finding sometimes might suggest CLE in infancy. (Jo urnal of Current Pediatrics 2012; 10: 70-3)

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pediatri

Kaynak

Güncel Pediatri

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

2

Künye