Yükseköğretimde değişen değerler bağlamında Avrupa yükseköğretim alanı yeterlilik düzeyi algısı: Öğretim elemanları üzerine bir araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-04-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde yükseköğretimin devlet ve toplum içerisindeki konumu daha da önemli hale gelmektedir. Yükseköğretimin değişim içerisindeki değerleri, dışsal faktörler tarafından belirlenirken kendisi de bir dışsal faktör olarak yükseköğretim kurumları üzerindeki etki gücünü gittikçe artırmaktadır. Bu dönüşümün nedeni ve sonucu küresel rekabet dinamikleri ile üniversitelerin kesişme alanlarını oluşturmaktadır. Sonuç olarak da üniversiteler bu süreçte değişimi iyi okuyabilmek için paydaşlarla olan ilişkilerini daha önemser hale gelmektedir. Bu paydaşların başında da hiç kuşkusuz akademisyenler gelmektedir. Üniversitelerin bu ortamda bölgesel ve uluslararası anlamda yetkinlik kazanması da bu sürecin önemli bir sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nokta, Avrupa Yükseköğretim Alanı'nın teorik gerekçelerinin de zeminini oluşturmaktadır. Bu nedenle gerek değişim süreci gerekse Avrupa Yükseköğretim Alanı ile ilgili teori ve uygulamalarla ilgili tartışmalar sürekli gündemi oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın birinci bölümünde yükseköğretim ve üniversitenin tarihsel ve kavramsal dönüşümü ele alınmıştır. İkinci bölümde yükseköğretimin değişen değerlerinin analitik bir değerlendirmesine yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise Avrupa Yükseköğretim Alanı tarihi ve bileşenleri eleştirel bir bakış açısıyla incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü, beşinci ve altıncı bölümlerinde Türkiye'nin büyük üniversitelerinden birinde yapılan saha araştırmasının metodolojisi ve araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular temelinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Today, position of higher education in government and society are becoming more momentous. While the values of higher education in change are determined by external factors; it, on the other hand, gradually increases its potency on higher education institutions as an external factor. The cause and result of this transformation create global competition dynamics and intersection areas of universities. As a result, universities attach importance to their relations with stakeholders in order to assay this change. Primary stakeholders are undoubtedly academicians. Universities' gaining regional and international competence in that platform appears to be a significant result of that process. This point forms the basis for theoretical reasons of European Higher Education Area. For that very reason, both period of change and discussions related to theory and practises of European Higher Education Area become a current issue all the time. With that regard, historical and conceptual transformation of higher education and universities is discussed in the first chapter of the study. The second chapter is about an analytic assessment of changing values in higher education. In the third chapter, history and components of Europe Higher Education Area are examined critically. And in the fourth, fifth and sixth chapters, evaluations regarding findings gained from results and methodology of a field research conducted in one of the biggest universities in Turkey are made.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yüksek öğretim, Higher education, Akademisyenler, Academicians

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kuzu, Ö. H. (2013). Yükseköğretimde değişen değerler bağlamında Avrupa yükseköğretim alanı yeterlilik düzeyi algısı: Öğretim elemanları üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.