Farklı seviyelerde uygulanmış implantlar üzerine yapılan mandibular overdenture protezlerin oluşturduğu streslerin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Konvansiyonel total protezlerini kullanamayan hastalarda dişsiz mandibulada implantların destek olarak kullanılması etkili bir tedavi yöntemidir. Genel olarak mandibulanın implantla tedavisinde 2-4 implant önerilmektedir. Bu çalışmanın amacı, iki farklı seviyede (kemik seviyesi ve yumuşak doku seviyesi) yerleştirilmiş implantların üzerine uygulanan mandibular overdenture protezlerin meydana getirdiği stres dağılımını fotoelastik stres analiz yöntemi ile değerlendirmektir. Fotoelastik stres analizi için, alt total dişsiz modellerde iki, üç ve dört adet implant farklı seviyelerde (kemik seviyesinde ve yumuşak doku seviyesinde) yerleştirildikten sonra üç farklı üst yapı (locator, bar tutucu, distal uzantılı bar tutucu) hazırlanmıştır. Tüm modellerde implantlar birbirlerine ve orta hatta paralel olacak şekilde yerleştirilmiştir. 300 N yük birinci premolar santral fossasından uygulanmış ve fotoelastik stres analiz yöntemi ile uygulanan yük karşısında implantlar etrafında oluşan streslerin dağılımı incelenmiştir. Yükleme sırasında modellerde oluşan stres çizgileri fotoğrafları çekilerek tespit edilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda; Dört implant yerleştirilen modellerde orta implantların apexleri haricinde kemik seviyesinde yerleştirilen modellerde kole ve apex bölgesinde daha düşük stres dağılımı bulunmuştur. Locator tutuculu overdenture protezlerde tüm modeller arasında daha az stres gözlenmiştir. Tüm planlamalarda, yük uygulanan taraftaki implantta daha fazla stres gözlenmiştir. Modeller karşılaştırıldığında, implantların bağlanmasının yükün diğer implantlara da iletilmesine neden olduğu saptanmıştır.
Mandibular implant-retained overdentures can provide an effective treatment modality for edentulous patients and, in particular, those who have persistent problems using a conventional mandibular prosthesis. Generaly, in the edentulous mandible, a treatment concept using 2 or 4 implants to retain a mandibular overdenture has been proposed. The purpose of this study was to compare the stress transfer characteristics of 3 different overdenture attachment systems retained by 2, 3 and 4-implants with different vertical level via photoelastic stress analysis. Our study was designed to evaluate the force transmission of commercially available titanium implants inserted in edentulous mandibles made of photoelastic resin within bone level or tissue level by using three different abutments: locator, bar attachment and bar attachment with distal cantilever. In all models, implants were placed parallel to each other and to the midline. 300 N load was applied first premolar. The loading and stress distribution were photographed after the completion of the prostheses. As a result of this study; In the models with four implants, stress consideration at the bone level model was found lower than at the soft tissue level model. Locator which is a stud attachment showed the most equitable stress distribution in all models. The highest stresses were observed in all models around implant on the side of loading. When models were compared, load were transmitted other implants by binding to each other implants. The highest stresses were observed in all models around distal implant on the side of loading.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İmplant destekli overdenture protezler, Fotoelastik stres analizi, Stres dağılımı, Platform switching, Implant-supported overdentures, Photoelastic stress analysis, Stress distribution, Platform switching

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Alnıaçık, G. (2011). Farklı seviyelerde uygulanmış implantlar üzerine yapılan mandibular overdenture protezlerin oluşturduğu streslerin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi. Yayımlanmış doktora tezi, Konya.