Kuzu besisinde farklı silaj kaynaklarının kullanımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma farklı yem materyalinden yapılmış silajların kuzuların besi performansına etkisini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Araştırma materyali olarak 45 adet 4-5 aylık Akkaraman kuzu kullanılmıştır. Her grupta 9 baş kuzu olacak şekilde kuzular 5 gruba dağıtılmıştır. Gruplardan birine kaba yem olarak saman (kontrol), diğerlerine sırasıyla, şeker pancarı posası silajı (ŞPPS), şeker pancarı yaprağı silajı (ŞPYS), mısır silajı (MS), arpa silajı (AS) ad libitum olarak verilmiştir. Konsantre yem tüm gruplara kuzuların canlı ağırlığının %2'si kadar verilmiştir. Araştırma 70 gün sürmüş ve hayvanlar 14 günde bir tartılarak canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı belirlenmiş ve yem tüketimleri kayıt altına alınmıştır. Hayvanların canlı ağırlık artışı ve yem giderleri karşılaştırılarak fayda/maliyet oranları çıkarılmıştır. Araştırma sonunda (0-70 günler arası) kuzuların canlı ağırlıkları bakımından saman ve arpa silajı tüketen gruplarda diğer gruplardan önemli düzeyde (P<0,05) düşük bulunmuştur. Aynı durumda günlük canlı ağırlık artışları bakımından da gerçekleşmiştir. Deneme sonunda yapılan ekonomik değerlendirmeler sonucunda en yüksek ağırlık artışı ve buna bağlı olarak en yüksek YYO ve en düşük canlı ağırlık maliyeti mısır silajı tüketen grupta görülmüştür. Bu grubu diğer silaj grupları takip etmiştir. En düşük değer kaba yem olarak Saman tüketen gruptan elde edilmiştir. Canlı ağırlık artışı ve yem giderleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu hesaplanan fayda/maliyet oranına göre kuzu besisinde kullanmaya en uygun silajın mısır silajı olduğu, bunu sırasıyla şeker pancarı yaprağı silajı, şeker pancarı posası silajı takip ettiği belirlenmiştir. Arpa silajı ve saman ile beslemenin daha az karlı olabileceği sonucuna varılmıştır.
This study was carried out to determine effects of silages made from different feed materials on fattening performances of lamb. Animal material included a total of 45 lambs aging 5-6 months. Five different experimental groups were conducted including 9 lambs. Control group was fed with straw as forage. Other groups were ad libitum fed by sugar beet pulp silage, sugar beet leaves silage, corn silage and barley silage. All experimental groups were also fed with concentrate feed at the amount of 2% of live body weight. Experimental feeding was continued 70 days and animals were weighed every 14 days. Body weights, body weight gaining and feed consumptions were recorded. Body weight gaining and feed consumptions were compared and economical analyses were conducted. End of the experiment (0-70 days), body weights of lambs in the groups fed with forage and barley silage were significantly lower (P<0,05) than other groups. Daily body weight gaining levels were found similar in these groups. End of the experiment, economical analyses illustrated that the highest body weight gaining, feed efficiency and cost of live weight were observed in the group feed with corn silage. The lowest value was observed in the group fed by straw as forage. Economical analyses based on body weight gaining and feed costs showed that the most appropriate forage was corn silage, sugar beet leaves silage and sugar beet pulp silage, respectively. It was concluded that ration made of barley silage and straw feeding was the lowest economical value.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Besi performansı, Fattening performance, Hayvan yemleri, Silage, Animal feed, Hayvancılık, Animal husbandry, Hayvanlar, Animals, Hayvanlarda beslenme, Silaj, Cost analysis, Maliyet analizi, Lambs, Kuzular, Sheep, Koyunlar, Animal nutrition

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uludağ, M. (2011). Kuzu besisinde farklı silaj kaynaklarının kullanımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.