Kur'ân tercüme teknikleri açısından Işıcık Meâli

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kur'an, Allah tarafından gönderilen mücizevi bir kitap olup tüm insanların gerek sosyal yaşamlarında ve gerekse de ruhları ve diğer özellikleri ile alakalı tüm ihtiyaçların cevap veren bir kitaptır. Bu kitabın amacı, içinde detaylı olarak açıklanan doğru yola tüm beşeriyeti sevk etmektir. Bundan dolayıdır ki tüm insanlar Kur'an'ı anlamakla sorumludurlar. Peki, Kur'an sadece tek bir dilde(Arapça) nazil olduğuna göre tüm insanlar onu nasıl anlayacak? Tabiî ki tarih bu soruyu binlerce tefsir ve mealiyle cevaplamıştır. Bu soruyu cevaplayacak başka bir yol da yoktu zaten. Çünkü insanlar tarafından konuşulan diller binlerce iken Kur'an sadece bunlardan biriyle nazil olmuştur. Bundan dolayı bu amacı gerçekleştirmek üzere diğer dillerde yapılmış binlerce tefsir ve meal görebiliriz. Fakat bu binlerce tefsir ve meal beşer tarafından yapıldığı için birçok hatayı içerisinde barındırıyordu. Bundan dolayı İslam tarihi boyunca bu hataları düzeltmek için birçok çalışma yapılmış ve hala da yapılıyor. Bizim bu küçük çalışmamız da bu sürecin bir devamı niteliğindedir. Dolayısıyla yanlış tercüme edildiğine inandığımız kelime ve ibareleri gösterip onların doğru tercüme şekillerine örnek vermeye çalıştık. Bu çalışmayı yaparken bizim metodumuz şuydu: Bir Kur'an tercümesi, Kur'an'da literal olarak bulunmayan hiçbir şeyi içerisinde barındırmamalı. Bundan dolayı eğer mütercim Kur'an ayetlerinin daha kolay anlaşılır hale getirmek için onlara Kur'an dışı bir ek bilgi eklemek istiyorsa mutlaka bunun bir ek bilgi olduğuna işaret etmeli ki böylece okuyucu bu bilginin Kur'an'ın orijinal ibaresinde olduğu düşünmesin. Bu ek bilgi, parantez içerisinde, dipnotta veya başka şekillerde verilerek yapılabilir. Çünkü ek bilgi bir nevi insan ürünüdür ve hata barındırabilir. Bu ek bilgiyi parantez içerisinde veya dipnotta vererek bu yanlış anlamanın önüne geçmiş oluruz. Zira bu durumda, okuyucu her an bu ek bilginin bir insan takdiri olduğunu ve dolayısıyla hatalı olma olasılığının olabileceğini göz önünde bulundurur.
Koran is a miracle book sent by Allah which include all the things that human beings need in thier social life or their individual life related to their spirits or the other things. The goal of this book is to lead all the human beings to the right way which is explained in the Koran in detail. That is why all people are responsible of understanding the Koran. And how can all the people understand the Koran when it is originally revealed just in one language(Arabic). Of course the history answered this question by including thousands of interpretations and translations of Koran. And also there wasn?t an other way to answer this question. Because the languages that are spoken by people are thousands but the Koran has been revealed in just one of them. So that in order to fulfill this aim we can see thousands of interpretations and translations of Koran made in other languages. But because these interpretations and translations of Koran were made by human beings, of course they included a lot of mistakes. So in order to rectify these mistakes, numerious works have been done throughout the islamic history and are still being done. And this small work of us is a continuation of this process. We tried to point out the words and phrases that included translation mistakes and pointed to the right example of these translations. When doing this study, our method was that: A taranslation of Koran mustn?t include anything which is not included in the Koran literallay. So when the translator wants to add something in order to make the verses of Koran more and easily understandable he/she must point out to the addings and so that the reader won?t judge the addings as if they were included in the original of Koran verses. This may done by putting add information in the paranthesis, footnote or via an other way. Because, the adding information is a type of human product and may include errors. By putting this add information in the paranthesis or on the footnote we will have prevented misunderstanding. Because the reader will take in the consideration all the time that this add information is a human product and has the possibility of being wrong all the time.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tercüme, Translation, Koran Translation, Kur'an tercümesi, Yusuf Işıcık, Meal, Meaning

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yaşar, N: (2011). Kur'ân tercüme teknikleri açısından Işıcık Meâli. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.