Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam romanında yer alan tip ve karakterlerin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk edebiyatının sözlü ve yazılı eserlerinin ortaya çıkışından itibaren eserlerdeki tip ve karakterler, farklı şekillerde kendilerini göstermişlerdir. Yapılan çalışmayla geçmişten günümüze birçok tip ve karakteri bünyesinde bulunduran Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam romanının incelenmesi amaçlanmıştır. Gerek İslamiyet öncesi gerek İslamiyet sonrası birçok tipin yer aldığı eser, çağdaşı birçok romandan bu yönüyle farklılık gösterir. Ayrıca yazarın dünya görüşü doğrultusunda kaleme almış olduğu Ruh Adam romanının fantastik ögeler barındırması, esere hem farklı bir boyut kazandırmış hem de tip ve karakterlerin çeşitlenmesini sağlamıştır.
Beginning from verbal and written works of Turkish literary, the types and characters in works have stood out in different forms. With the study, it is intended to examine the personnel cadre in Hüseyin Nihal Atsız’s novel Ruh Adam which consists of many types and characters from past to present. The work, in which many types from both pre-islam and post-islam seem in different forms, differs from many modern novels in that. Besides, including fantastic elements of the author’s novel Ruh Adam oriented with his phisolosphy of life, adds another different dimension to the work and also leads to diversification of the types and characters.

Açıklama

Url: http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad/article/view/576

Anahtar Kelimeler

Hüseyin Nihal Atsız, Ruh Adam

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Evis, A. (2012). Hüseyin Nihal Atsız’ın Ruh Adam romanında yer alan tip ve karakterlerin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, (32), 235-261.