A comparative study into early learning skills of five- six-year old children and their social adaptation and skills

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma beş-altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerileri ile sosyal uyum ve becerileri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Konya ili Selçuklu İlçesi Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim okulu anasınıflarına devam eden beş-altı yaşlarındaki 97 çocuk ve bu çocukların anne babaları oluşturmuştur. Araştırma verilerinin analizinde; çocuklara ve anne babalara ilişkin demografik bilgilere ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımlar verilmiş, ayrıca erken öğrenme becerileri ve sosyal uyum ve becerileri arasındaki ilişkiye ait korelasyon değerleri hesaplanarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, çocukların erken öğrenme beceri puanları ile sosyal uyum ve beceri puanları arasında pozitif yönde ilişki olduğu tespit edilmiştir.
This study aims to investigate the relationship between the early learning skills of five or sixyear- old children and their social adaptation and skills. The sampling of the study consisted of 97 children at the age of five-six attending to the kindergartens of primary schools acting under the Ministry of Education and their parents in Selçuklu, in the city of Konya. In the analysis of the data, frequencies and percentages pertaining to children and parents were given and also correlation values about relationship between early learning skills and social adaptation and skills were analyzed. As a conclusion, it was determined that there is a positive relation between early learning skills scores and social adaptation skills scores.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eğitim, Eğitim Araştırmaları

Kaynak

İlköğretim Online (elektronik)

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

1

Künye