E-devlet güven ilişkisi üzerine bir alan araştırması

dc.contributor.advisorŞahin, Ali
dc.contributor.authorTaşpınar, Yasin
dc.date.accessioned2014-12-26T13:48:41Z
dc.date.available2014-12-26T13:48:41Z
dc.date.issued2012
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractTarım öncesi, tarım ve sanayi toplumlarından sonra ortaya çıkan bilgi toplumunda güç bilgidir ve bilgiyi diğer temel araçlar gibi ulus devlet sınırları içerisinde tutmak olanaksızdır. Bilgi akışkan ve hızlıdır. Bilgiyi elde etmek, elinde tutmak ve sunmak giderek daha da önem kazanmaktadır. Bilgi toplumuna geçiş ve bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması devleti elektronikleştirmiştir. E-Devletle birlikte paydaşlar devletin sunduğu bilgi ve hizmetlere daha kolay erişilebilmekte, hizmetler nitelik ve nicelik bakımından gelişmektedir. Ancak e-devletin birçok faydasının yanı sıra bir takım sorun ve kısıtlılıkları da mevcuttur. Bu kısıtlılıklardan güven sorunu e-devlet uygulamalarının benimsenmesi ve yaygınlaşmasını güçleştirmekte, e-devlet üzerinden bilgi ve hizmet sunan devletler ve kamu kurumları için kilit kavramlardan biri haline gelmektedir. E-devlete duyulan güven üzerinde genel olarak bireylerarası güven, kurumsal güven ve teknolojiye duyulan güven etkili olmaktadır. Ancak elbette, bu genel başlıkların ve e-devlete duyulan güvenin belirleyicisi olan başka bir takım faktörler de mevcuttur. Bu çalışmanın amaçlarından birisi; e-devlet kavramını, ortaya çıkış süreci ve temel uygulamalarını, avantajlarını, sorun ve kısıtlılıklarını ortaya koymaktır. Çalışmanın bir diğer amacı da e-devlet alanındaki genel çalışmalardan farklı olarak, e-devlet uygulamalarında güven boyutunu ele alarak, bir alan araştırmasıyla e-devlete güven ve bu güven üzerinde etkili olan faktörleri Konya örneği üzerinden ortaya koymaya çalışmaktır. Anahtar Kelimeler: E-Devlet, E-Devletin Amaç, Fayda Sorun ve Kısıtlılıkları, E-Devlet Güven ?li?kisi, Konya Örneği.en_US
dc.description.abstractPower is information in Information Society, which emerged after the pre-agricultural, agricultural and industrial societies and it is impossible to limit information between nation state borders unlike other means of production. Information is fluid and fast. It gets increasingly important to obtain, retain and serve information. Transition to information society and wide spreading of communication technologies has made governments electronic. With e-government, stakeholders have been able to access the information and services more easily, and the services have developed qualitatively and quantitatively. However, e-government not only has many advantages but also a set of problems and challenges. Among these challenges, trust issue makes e-government?s being adopted and wide spreading more difficult, and it becomes one of the key concepts for the governments and public organizations offering information and services through e-government. Generally, interpersonal trust, organizational trust and trust in technology influence trust in e-government. Yet, surely, there is a set of factors affecting these general titles and trust in e-government. One of the aims of this study is to put forward the e-government concept, the emerging process and basic implementations, advantages, problems and challenges of e-government. Another aim of the study is;-unlike the generalized studies among e-government field- to discuss the trust dimension in e-government implementations and to try to exhibit trust in e-government and the factors influencing this trust, through the case of Konya. Key Words: E-government, Aims, Advantages, Problems and Challenges of E-government, E-government Trust Relationship, The Case of Konya.en_US
dc.identifier.citationTaşpınar, Y. (2012). E-devlet güven ilişkisi üzerine bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/1155
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectE-Devleten_US
dc.subjectE-Devlet güven ilişkisien_US
dc.subjectE-Governmenten_US
dc.subjectAdvantagesen_US
dc.subjectE-Government trust relationshipen_US
dc.subjectAvantajlar
dc.titleE-devlet güven ilişkisi üzerine bir alan araştırmasıen_US
dc.title.alternativeA field study about e-government trust relationshipen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
325854.pdf
Boyut:
1.53 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Yasin Taşpınar
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.71 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: