E-imza güvenliğinin artırılmasına yönelik konum damgası sistemi önerisi ve uygulaması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-02-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Elektronik İmza; sahip olduğu kimlik doğrulama, bütünlük ve inkâr edilemezlik özellikleri ile ıslak imzaya eşdeğer olmasının yanı sıra sanal ortamda ihtiyaç duyulan güvenlik, güvenilirlik ve hukuki açıdan geçerlilik ihtiyaçlarına da cevap veren bir teknolojidir. E-imzanın artan kullanım oranları ile birlikte bir takım güvenlik problemleri ortaya çıkmıştır. Bu güvenlik problemleri şifreleme sistemleri, e-imza uygulamaları, servisler veya altyapılara ilişkin olabildiği gibi ıslak imzada karşılaşılabilen, sahte imzaya karşılık gelebilecek yetkisiz kullanım, yetkisiz imzalama problemleri de olabilmektedir. Bu tez çalışmasında, e-imzanın yetkisiz kullanımına karşı, elektronik olarak imzalanan belgelerin güvenliğini artıracak yeni bir sistem önerilmiştir. Küresel yer belirleme sisteminden de yararlanacak olan bu sistem e-imzalı belgelerin nerede imzalandığının tespit edilmesine ve e-imza kullanımın konum açısından sınırlanabilmesine olanak sağlamıştır. Çalışma kapsamında önerinin gerçekleşebilirliğini ortaya koymak için geliştirilen e-imza güvenliğinin artırılmasına yönelik konum damgası sistemi uygulaması başarılı sonuçlar vermiştir.
Electronic Signature; with its authentication, integrity and non reputation features and besides being equivalent with wet signature, is a technology responding to the needs for internet security, reliability and legally acceptability. The usage of e-signature and with the development of the rates brought few security problems with it. These security problems can be about code system, e-signature applications, and services or can be about substructures. Besides they can be about fake signatures looks like wet signature, responding to unauthorized usage, unauthorized signature problems. In this study, unauthorized usage against e- signature?s and to increase the safety of electronically signed documents a new system is suggested. The system which will be able to utilise the Global Positioning System so the user will be able define the geographical coordination?s which its e-signature document has been signed and the location of the e-signature usage can be limited. In order to show the materialisation of the suggestion and improve e- signature safety, the applications of the Location Stamp System has been developed and has came out with successful solutions.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Elektronik imza, Küresel konum belirleme sistemi, Veri güvenliği, Data security, E-signature, Global positioning system, Bilgisayar mühendisliği, Computer engineering

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özlü, M. (2011). E-imza güvenliğinin artırılmasına yönelik konum damgası sistemi önerisi ve uygulaması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.