Yersel lazer tarayıcıların deformasyon ölçmelerinde kullanılabilirliği üzerine bir çalışma

dc.contributor.advisorCeylan, Ayhan
dc.contributor.authorGümüş, Mustafa
dc.date.accessioned2017-02-17T06:21:55Z
dc.date.available2017-02-17T06:21:55Z
dc.date.issued2010-08-17
dc.departmentEnstitüler, Fen Bilimleri Enstitüsü, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.description.abstractLazer sistemlerinden elde edilen bilgiler gerçek ile uyumludur. 3 boyutlu geometrik ve görsel bilgiler, hızlı ve düşük maliyetle lazer tarama sistemleri ile elde edilmektedir. Lazer teknolojisinde nesne, yansıma yoğunluğu verisi içeren 3 boyutlu nokta verisi olarak elde edilmektedir. Nokta bulutlarının kaydedilmesi, birleştirilmesi, inceltilmesi, nokta boşluklarının doldurulması, filtrelenmesi ile nesnelerin 3 boyutlu modelleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan bu modeller üzerinden, mühendislik uygulamaları için gerekli her türlü veriye ulaşılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı köprü, baraj vb. büyük yapılardaki deformasyon izlemelerinde Yersel Lazer Tarama teknikleri kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu tür büyük yapıların davranışlarını izlemek ve deformasyon miktarlarını tespit etmek amacıyla çeşitli klasik yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler statik, dinamik ve fiziksel yöntemler olarak sınıflandırılmaktadır. Deformasyon ölçme yöntemleri ortak özelliği deformasyon izlemesi yapılacak olan yapı üzerinde tesis edilen yeterli sayıdaki referans ve obje noktalarının konumlarının çeşitli ölçme araçları yardımıyla yeterli doğrulukta ölçülmesidir. Doğal olarak bu noktaların sayısı artığında ölçmeler için harcanacak olan sürede artmaktadır. Deformasyonlarının izlenmesinde seçilen referans ve obje noktalarının sayısı klasik ölçme yöntemlerinde kısıtlı iken lazer tarayıcıların kullanımında böyle bir sorun söz konusu değildir. Çünkü yersel lazer tarayıcılar oldukça çok sayıda noktaya sanal ortamda ulaşmaya imkân sağlamaktadır. Deformasyon analizinde kullanılan sınırlı nokta sayısı yerine tüm yapıya daha çok sayıda noktalardan yararlanma imkânı ortaya çıkmaktadır. Uygulama da yersel lazer tarayıcı ve klasik yöntemle 2'şer periyot ölçü yapılmış ve yapılan ölçümlerle her periyot arasında 3 boyutlu koordinat dönüşümleri yapılmış ve bu dönüşümlerde sonra ölçüler tekrar değerlendirilip uyuşumlu ve uyuşumsuz ölçüler ayıklanıp deformasyon olan noktaların deformasyon miktarları, yönleri tespit edilmiş ve her iki ölçme yönteminde de birbirlerine yakın değerler elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe information obtained from this laser system is compatible with real. Three-dimensional geometric and visual informations are obtained faster and lower costs with laser scanning systems. Objects in laser technology obtain three dimensional point data include the intensity of reflection data. Three-dimensional models are created with the save the point cloud, merging, thinning, gap filling out points and the filtering. Can be reached any kind of data required for engineering applications with these models. The aim of this study is deformation monitoring of large structures as bridge, dams etc. Terrestrial Laser Scanning techniques to evaluate the usability. To monitor the behavior of such large structures and in order to determine the amount of deformation is applied to several classical methods. These methods are classified as static, dynamic and physical methods. As a common characteristic of the deformation measurements is measure the location of sufficient number of reference and object points established on the monitoring structure. Naturally, if the points are increase, the number of measurements is going to increase. At the deformation monitoring with classical method the number of the selected reference and object points are limited but in the use of laser scanner that is not such a problem. Because terrestrial laser scanners provide opportunities to reach quite a large number of virtual points. Limited number of points used in the analysis of deformation instead of the entire structure benefits from a greater number of points arise. In practice terrestrial laser scanner and traditional methodical two periods extent done and the measurements at each period between the three-dimensional coordinate transformations were made and these conversions after the measurements re-evaluated and conformity, and conformity-free measurements extract is deformed to the point of deformation quantity, directions have been identified and each measure in each close values were obtained.en_US
dc.identifier.citationGümüş, M. (2010). Yersel lazer tarayıcıların deformasyon ölçmelerinde kullanılabilirliği üzerine bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/4051
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectDeformasyon analizien_US
dc.subjectDeformation analysisen_US
dc.subjectDeformation measurementsen_US
dc.subjectDeformasyon ölçmelerien_US
dc.subjectNokta bulutlarıen_US
dc.subjectPoint cloudsen_US
dc.subjectTerrestrial laser scanning technologyen_US
dc.subjectYersel lazer tarama teknolojisien_US
dc.titleYersel lazer tarayıcıların deformasyon ölçmelerinde kullanılabilirliği üzerine bir çalışmaen_US
dc.title.alternativeA study on usability of terrestrial laser scanning for deformation monitoringen_US
dc.typeMaster Thesisen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
275159_removed.pdf
Boyut:
2.43 MB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Mustafa Gümüş
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.51 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: