Sosyal problem çözme eğitiminin altı yaş çocuklarının matematik becerilerine etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırma, Çocuklar İçin Sosyal Beceri ve Sosyal Problem Çözme Becerisi Eğitimi (ÇİSBEP)nin 6 yaş grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği puanlarına etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın çalışma evrenini Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez ilçesine bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretim okulları bünyesindeki anasınıflarına devam eden 6 yaş grubu çocuklar oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grupları ise, Sosyal Problem Çözme Becerisi puanları düşük çocuklar belirlenerek yanlı eleman örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Araştırmada deneme 1 grubunda 20, deneme 2 grubunda 22, deneme 3 grubunda 17, kontrol grubunda 27 çocuk olmak üzere toplam 86 çocuk bulunmaktadır. Araştırmada deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu model uygulanmıştır. Eğitim programlarının uygulamaları tamamlandıktan sonra öntestte uygulanan Wally Sosyal Problem Çözme ve Dedektiflik Oyunu Testi ve Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B Formu deneme grupları ve kontrol grubu çocuklara tekrar uygulanmıştır. Eğitim programlarının kalıcılığının test edilmesi için eğitim uygulamaları bittikten 4 hafta sonra deneme gruplarında kalıcılık testi ölçümleri yapılmıştır. Deneme grupları ve kontrol grubu çocuklarının Wally Sosyal Problem Çözme ve Dedektiflik Oyunu Testi ve Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B Formu öntest puan ortalamaları açısından benzeşik olduğunun tespit edilmesi için Kruskall Wallis H. Testi uygulanmıştır. Deneme grupları ve kontrol grubunun öntest-sontest puan ortalamalarının karşılaştırılması Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile yapılmıştır. Deneme grupları ve kontrol grubu çocuklarının Erken Matematik Yeteneği Testi-3 B Formu sontest puan ortalamalarının karşılaştırılması Kruskall Wallis H. Testi ile yapılmıştır. ÇİSBEP ile KÜÇİBÜM eğitimi programlarına katılan deneme 1 grubu çocukları ile sadece KÜÇİBÜM eğitimi programına katılan deneme 3 grubu çocuklarının sontest puan ortalamalarının karşılaştırılması Mann Whitney U testi ile yapılmıştır.
The purpose of this study is to investigate influences of Social Skill and Social Problem Solving Skills education on 6 years old children mathemathic ability. The study universe comprised children who attend preschools or kindergarten which affiliated to Aksaray Provincial Directorate of National Education. The work groups of the study was created by using biased sampling method from children who got low score in social problem solving skills. The work groups included 20 children in first, 22 children in second, 17 children in third experimental group and 27 children in control group which totally there were 86 children. The study was conducted with experimental design involving pretest-posttest control group. Wally Social Skills and Problem Solving Game and Test of Early Mathematic Ability-3 (B Form) were reapplied after education programs to all experimental groups and control group. Persistency (Monitoring) test measurement was applied to experimental groups after four weeks of the education program to investigate persistency of education program. Kruskall Wallis H. Test was applied all groups to confirm Wally Social Skills and Problem Solving Game and Test of Early Mathematic Ability-3 (B Form) pretest results are homogeneous. Comparison of pretest and posttest results of experimental groups and control grup was specified through Wilcoxon Rank Sum Test. Comparison of Test of Early Mathematic Ability-3 (B Form) posttest results of experimental groups and control group was determined through Kruskall Wallis H. Test. Mann Whitney U test was used to compare posttest score of experimental group 1, who attend Social Skills and Social Problem Solving Skills Training Program and Big Mathematic for Little Kids-Education Program, and experimental group 3, who attend only Big Mathematic for Little Kids- Training Program.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Okul öncesi eğitim, Preschool education, Sosyal beceri, Social skill, Sosyal problem çözme becerisi, Social problem solving skill, Erken matematik yeteneği, Early mathematics ability, Matematik eğitimi, Mathematics training program

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Giren, S. (2013). Sosyal problem çözme eğitiminin altı yaş çocuklarının matematik becerilerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.