HASTANELERDE MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ ETKİNLİĞİ: İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN HASTANELER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

eknolojide hızlı değişmelerin ve küreselleşmenin yaşandığı günümüzde işletmelerin gereksinimleri de etkilenmiştir. Klasik üretim faktörleri arasında yer alamayan bilgi, günümüzde işletmelere rekabette katkı sağlayan önemli bir unsur haline gelmiştir. İşletmeler ihtiyaç duydukları bilgiyi dış kaynaklardan sağlayabileceği gibi işletme içinden de elde edebilirler. İşletmelerin yapısında bilgi üreten birçok sistem bulunmaktadır. Ancak bunlar içerisinde en eskisinin ve en önemlisinin muhasebe bilgi sistemi olduğu söylenebilir. Haliyle bu sistemin etkin bir şekilde çalışması, işletmenin tümünün etkinliğini artıracaktır.Bu çalışmada muhasebe bilgi sisteminin etkinliği üzerinde durulmuş ve son yıllarda yaşanan olumlu gelişmelerle, hizmet veren işletme sayısında ve rekabette artış yaşanan sağlık sektöründe muhasebe bilgi sisteminin etkinliğini etkileyen unsurların ve muhasebe bilgi sisteminin entegrasyonun işletme performansına etkilerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla İç Anadolu Bölgesi’nde şehir merkezlerinde faaliyet gösteren hastaneler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Sonuç olarak işletme fonksiyonları arası bilgi bağlılığının, muhasebe bilgi sisteminin etkinliği; muhasebe bilgi sistemi entegrasyonunun ise işletme performansı üzerinde etkisi bulunduğu belirlenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Muhasebe Bilgi Sistemi, Accounting Information Systems

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

26

Künye