0-6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, 0-24, 25-48 ve 49-72 aylar arasında çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerinin annelerin çocuk sayısı, meslek, yaş, eğitim düzeyleri ile çocuklarının cinsiyet, ilk çocuk olup-olmama değişkenlerine göre anlamlı bir şekilde farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Tarama modelinde olan çalışmanın örneklemini, 0-24 aylar arasında çocuğu bulunan 50, 25-48 aylar arasında çocuğu bulunan 50 ve 49-72 aylar arasında çocuğu bulunan 50 olmak üzere toplam 150 anne oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 0-6 Yaş Çocuklarda Annenin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler Tek Yönlü Varyans Analizi,Bağımsız Gruplar t-Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, 0-24, 25-48 ve 49-72 aylar arasında çocuğu bulunan annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemleri arasında anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemleri ile çocuklarının cinsiyet ve ilk çocuk olup-olmama ve annenin yaşı değişkenleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda, 0-6 yaş grubunda çocuğu olan annelerin ev kazalarına yönelik güvenlik önlemlerini almaları ile annelerin eğitim düzeyleri, çocuk sayıları ve meslekleri arasında anlamlı farklılaşmanın olduğu saptanmıştır.
The aim of this study is to investigate the mothers who have kids at the ages of 0-24, 25-48 and 49-72 monthly taking safety precautions at home to prevent home accidents according to these variables; the number of children, occupation, age, education level and gender of their children, the state of being the first child or not and find out whether they differentiate regarding these variables. The study is in scanning model and totally 150 mothers compose the sample of the study, 50 of children are in 0-24 monthly, 50 in 25-48 monthly and 50 in 49-72 monthly. Research data is obtained by using "Safety Precautions against Home Accidents Diagnostic Scale of mother's with children 0-6 years ". The data obtained from this study was evaluated by using "One-Way Analysis of Variance, "Independent Groups t-Test "and" Kruskal-Wallis Test ". As a result of the study, a significant difference is found among the mothers home safety precautions against home accidents that have children at the monthly of 0-24, 25-48 and 49-72. It is seen that there is no significant difference among the variables of mothers safety precautions, the gender of the child, being the first child or not and mothers age. As a result of the study, there is a meaningful difference regarding the safety precautions taken by mothers with children aged 0-6 group for home accidents and variables of education levels of mothers, the number of children and mothers jobs.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

21

Sayı

3

Künye