6-(Ferrosenil) hegzantiyol'ün altın elektrot yüzeyindeki elektrokimyasal etkisinin ve özelliklerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-12-02

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, 6-(ferrosenil)hegzantiyol'ün elektrokimyasal davranışları susuz ortamda altın elektrot yüzeyinde dönüşümlü voltametri tekniği ile incelenmiştir. Çalışmanın susuz ortamda gerçekleştirilmesinden dolayı çalışma ortamı olarak 0,1 M tetrabütilamonyum tetrafloroborat içeren asetonitril çözeltisi kullanılmıştır. Çalışmaya ait optimum şartlar -0,2/+0,5 V potansiyel aralığı, 100 mV/s tarama hızı ve 30 döngü olarak belirlenmiştir. Bu şartlarda işleme tabi tutulmuş altın elektrot yüzeyinin özellikleri dönüşümlü voltametri ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi teknikleriyle redoks problar varlığında ve temas açısı ölçüm tekniği ile incelenmiş, veriler yalın altın elektrot yüzeyi ile karşılaştırılmıştır.
In this study, the electrochemical studies of 6-(ferrocenyl)hexanethiol on gold electrode surface was realized in nonaqueous solution with cyclic voltammetry technique. The 0,1 M tetrabutylammonium tetrafluoroborat in acetonitrile solution was used in nonaqueous media experiments. As optimum conditions of studies was realized in -0.2/+0.5 V potential range, 100 mV/s scan rate as 30 cycle. This gold electrode surface was investigated with cyclic voltammetry and electrochemical impedance spectroscopy technics in the presence of redox probes and contact angle measurement technic. The results was compared with bare gold electrode surface.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

6-(ferrosenil)hegzantiyol, Altın elektrot, 6-(ferrocenyl)hexanethiol, Temas açısı ölçümü, Dönüşümlü voltametri, Elektrokimyasal impedans, Contact angle measurement, Cyclic voltammetry, Electrochemical impedance, Gold electrode

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Göver, T. (2011). 6-(Ferrosenil) hegzantiyol'ün altın elektrot yüzeyindeki elektrokimyasal etkisinin ve özelliklerinin incelenmesi.Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.