Çanak çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmelerinin Anadolu'daki dağılımı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-06-21

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem, kronolojik açıdan bulunduğu coğrafyaya göre farklılık göstermiş olsa da, M.Ö 10 bin ? 7 bin yıllarını kapsamaktadır. Anadolu'da Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemi en iyi yansıtan merkezler ilk araştırmalarda Güneydoğu Anadolu'da bulunmuş ve araştırmalarla Anadolu'nun genelinde ortaya çıkarılmıştır. Bu tez çalışmanın konusunu ?Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem Yerleşmelerinin Anadolu'daki Dağılımı? adlı başlık oluşturmaktadır. Araştırma konusunun amacı, Anadolu'daki Çanak Çömleksiz Yerleşimlerin genel bir bütünlük içerisin sunmak ve araştırmalar sonucu, yerleşim yerlerinden çıkan maddi bulguları göz önüne alarak, yerleşim yerlerinin arasındaki etkileşimi ortaya çıkarmak ve o dönem insanının yaşayış tarzını anlamaktır. Araştırmanın kapsamını, Anadolu'daki Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşimlerin dağılımı ele alınmıştır. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmelerinden ele geçirilen objelere, mimari, günlük kullanım eşyalarına ve tarihlendirilmesine değinilmiştir. Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem de insanlar çanak çömlek yapmayı bilmiyorlardı. Kilden kapların yerine taş kap kullanıyorlardır. Bu dönem insanın aletlerinde kullandığı ana malzeme taştır. Çakmaktaşı ve obsidiyenden oluşan yongalar, ok uçları Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem alet çantasında yer alan ana materyallerdir. Bu dönemi Anadolu'da en iyi temsil eden bölge Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer alan Çayönü'dür. Alet yapımı ve üreticiliğe yeni geçiş yapılan Neolitik Dönem, insanlığın atılım çağlarından biridir.
Pre Pottery Neolithic Period, shown in chronological terms vary depending on the geography, though; covers BC, 10 thousand - 7 thousand years. Pre Pottery Neolithic period that reflects the best centers in Anatolia, Southeastern Anatolia, the first research studies were found and unearthed in Anatolia. This thesis is the subject of study, ?Distribution of Pre Pottery in the Neolithic Age settlements in Anatolia?, the title is named. The aim of the research subject, the interior of Anatolia Aceramic placements provide an overall integrity and as a result of investigations, settlements of the financial results, taking into account the interaction between the settlements of that period to uncover and understand people?s life style. The scope of the study, discussed the distribution of settlements in Aceramic Neolithic Anatolia . Pre Pottery Neolithic settlement seized objects, architecture, daily use, belongings, and dating are mentioned. In Pre Pottery Neolithic Period the people do not know making pottery. Instead of clay vessels, they use stone vessels. The main material used by the human instruments of this period piece. Of flint and obsidian chips, arrowheads, tool bag of Pre Pottery Neolithic Period are the main materials. This period represents the best in Anatolia, the Çayönü in The Southeast Anatolia region. Tool ? making and a new transition to productivity is the one of humanity?s progress of the Neolithic Period.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Neolitik Dönem, Neolithic Period, Anadolu, Anatolia, Arkeolojik alanlar, Archeological areas, Diyarbakır, Çayönü

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Çoksolmaz, E. (2011). Çanak çömleksiz Neolitik Dönem yerleşmelerinin Anadolu'daki dağılımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.