SOSYAL AĞ KULLANIMINDA SÜREÇ YAKLAŞIMI: GİRİŞİMCİLERİN SOSYAL AĞLARI KULLANIMINDA FARKLILAŞMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çalışma girişimsel başarıda etkili olduğu bilinen sosyal ağların, girişimsel süreç içinde değerlendirilmesini konu edinmektedir. Çalışmanın temel iddiası, sosyal ağların girişimsel sürecin her aşamasında farklı niteliklere sahip olduğu ve bu farklılaşmanın girişimcileri kasti/bilinçli sosyal ağ kullanımına ittiğini ortaya koymaktır. Girişimsel süreçte sosyal ağların “bütüncül bakış açısı” ile değerlendirildiği çalışmalar yerine sosyal ağlardaki farklılaşmaya odaklanması çalışmayı diğerlerinden ayırmaktadır. Çalışmada girişimsel süreç ve farklılaşan sosyal ağlar dikkate alınarak bir model geliştirme girişiminde bulunulmaktadır. Söz konusu model, girişimsel süreç içindeki temel aşamaları ve her aşamanın getirdiği sosyal ağları ve girişimcilerin bu ağlardan nasıl yararlandıklarını içermektedir. Model, nitel araştırma tasarımıyla yürütülen bir araştırma ile sınanmış ve çalışmanın iddiası desteklenmiştir. Çalışmanın vardığı temel sonuç, girişimcilerin girişimsel süreç içinde sosyal ağlarının farklılaştığı, bu farklılaşmanın kasti/bilinçli sosyal ağ kullanımından kaynaklandığı ve böylece girişimciler açısından sosyal ağ yönetiminden bahsedilebileceğidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Girişimcilik, Entrepreneurship

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

23

Künye