Boru hattıyla akaryakıt ikmali yapan bir işletmede karma tamsayılı programlama modeli ile çizelgeleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013-06

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Boru hatları büyük miktarlardaki rafine edilmiş petrol ürünlerinin uzak mesafelere taşınmasında ekonomik bir yoldur. Boru hatlarında farklı ürünler aralarında herhangi bir ayırıcı olmadan arka arkaya pompalanmaktadır. Pompaj hareketinin sırası ve uzunluğu, boru hattı operasyonel maliyetlerini azaltarak kısıtları karşılamak ve pazar taleplerine cevap vermek için dikkatli bir şekilde seçilmek zorundadır. Bu çalışmada ele alınan gerçek hayat problemi, kaynak ve dağıtım merkezleri arasında yakıt türevlerinin pompalanmasında kullanılan ve tek yönlü boru hattından oluşan bir dağıtım sistemini içermektedir. Problem mevcut veriler doğrultusunda Karma Tamsayılı Doğrusal Programlama modeli olarak ifade edilmiş ve GAMS yazılımı ile çözülmüştür. Çalışma neticesinde belirli bir zaman dilimindeki boru hattı operasyonlarını içeren optimal bir pompaj çizelgesi elde edilmiştir.
Pipelines are efficient ways to convey the huge amount of refined petroluem products to distant points. Different products are pumped successively without any separator between them in the pipeline. Pumping sequences and volumes should be chosen very carefully in order to satisfy market demands and cost constraints of pipeline. The real life problem considered in this study included a distribution system has a resource and a distribution center where transporting different product types in a unilateral pipeline. Problem was stated as a Mixed Integer Linear Programming (MILP) model and solved by GAMS software thorough actual data. As a result of the study, an optimal pumping schedule was achieved including the pipeline operations in a certain period of time.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Boru hattı çizelgeleme, GAMS, Karma tamsayılı doğrusal programlama, Mixed integer linear programming, Optimizasyon, Optimization, Pipeline scheduling

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Uçaktürk, E. (2013). Boru hattıyla akaryakıt ikmali yapan bir işletmede karma tamsayılı programlama modeli ile çizelgeleme. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.