Otel işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanımı ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkilerine yönelik araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-03-31

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Teknolojinin gelişmesiyle, insanların daha yüksek bir gelir düzeyine sahip olması ve ulaşımın kolaylaşmasıyla turizme olan talep artmıştır. Bu talebin karşılanmasının yanında otel işletmelerinin daha kaliteli hizmet sunabilmesi gerekmektedir. Bilgisayar teknolojileri müşterilerin güvenilir ve doğru bilgiye ulaşımını sağlamaktadır. Hizmet kalitesini ve müşteri tatminini arttırmaktadır. Bu teknolojilerle müşteriler daha fazla bilgiye sahip olmakta ve daha fazla seçenekten yararlanarak bürokrasi ve zaman kaybı engellenmekte, ürünler müşteri isteklerine uyarlanabilmektedir. Araştırmada bilişim teknolojilerinin müşteri memnuniyeti ve insan kaynakları üzerindeki etkilerine değinilmektedir. Araştırma, Antalya'da ki dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde yapılmıştır. Çalışma dört bölümden oluşmaktadır: Birinci, ikinci ve üçüncü bölümler ikincil veriler (kitaplar, tezler, makaleler ve internet veritabanları) incelenerek oluşturulmuştur. Dördüncü bölümde, alan araştırması yapılarak veriler toplanmıştır. Araştırma, turizm işletme belgeli dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan insan kaynakları müdürü, insan kaynakları şefi, teknik müdür(bilgi işlem müdürü) ve genel müdürlere anket uygulanmıştır. Ayrıca her otelde beş müşteriye de hizmet kalitesi hakkında anket uygulanmıştır. Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin bilişim teknolojilerini daha etkin kullandığı düşünülerek araştırmada, sadece bu otel işletmeleri tercih edilmiştir. 140 otel işletmesine anket uygulanmıştır. Uygulanan anketler SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Sciences 15.0) ile analiz edilmiştir. Veriler faktör analizi, güvenirlilik analizi ve t-testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
The demand on tourism has increased due to the facts that technology has developed a lot, people have reached to a higher amount of income and it has become easier to travel. As well as meeting this demand, the hotel businesses need to have service of a higher quality. Information technology lets the customers reach to the safe and correct information. It raises the quality of service and customer satisfaction. Furthermore, the customers have more information and benefit from more options, it prevents waste of time and bureaucracy and the products can be customized. The customer satisfaction in Information Technologies and its affect on human resources are touched upon in this study. The research is hold in four and five star hotel businesses. The study consists of four parts: The first, second and third parts are formed by analyzing the secondary data (books thesesis, articles and internet databases). In the fourth part, data are collected via field research. In the research, human resources managers and superintendents, tecnical managers (IT manager) and general managers working in 4 or 5 star hotels were surveyed. In addition, 5 customers in each hotel were questioned as to service quality. Only 4 and 5 star hotels were preferred in this study considering that they use the information technology efficiently. Questionnaires were applied to 140 hotel businesses. The questionnaires were analized via SPSS 15.0 (Statistical Package for Social Sciences 15.0). Data are assessed using factor analysis, reliability analysis, and t-test.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bilişim teknolojisi, Otel işletmeciliği, İnsan kaynakları yönetimi, Hizmet kalitesi, Information technology, Hotel management, Human resources management, Service quality

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Arslan, E. (2011). Otel işletmelerinde bilişim teknolojileri kullanımı ve insan kaynakları yönetimi üzerindeki etkilerine yönelik araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.