SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM DOYUMU ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmanın amacı örgütlerde çalışanların demografik özellikleri ile iletişim doyumu boyutlarından iletişim iklimi, üstlerle iletişim, kurumsal bütünleşme, yatay iletişim ve bireysel geribildirim arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren sağlık kurumlarında çalışan 67 hemşireyle yapılan bir alan araştırmasına yer verilmiştir. Araştırmada anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizlerinde tanımlayıcı istatistikler, t-testi ve anova testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, (1) hemşirelerin eğitim düzeyleri ile kurumsal bütünleşme ve bireysel geribildirim doyumu arasında (2) hemşirelerin meslekte çalışma süreleri ile iletişim iklimi ve bireysel geribildirim doyumu arasında (3) hemşirelerin kurumda çalışma süreleri ile üstlerle iletişim ve kurumsal bütünleşme doyumu arasında (4) çalışılan hastanenin hemşirenin memleketi olup olmaması ile yatay iletişim, üstlerle iletişim, kurumsal bütünleşme ve bireysel geribildirim doyumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sağlık kurumlarındaki sistem değişiklikleriyle birlikte yönetim yapılanmasında da meydana gelen değişimlerde nitelikli yöneticilerin istihdam edilmesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi, insan kaynakları biriminin hemşire alımında iletişim doyumu etkileyen faktörleri göz önünde bulundurması önem taşımaktadır. Uzun vadede sağlık kurumlarında çalışanların iletişim doyumlarının arttırılması, sağlık hizmetlerinin işlevselliğinin ve hizmet kalitesinin arttırılmasında önemli rol oynayacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

iletişim doyumu, Communication Satisfaction

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

25

Künye