Konya bölgesi koyunlarında Maedi-Visna Virus enfeksiyonu üzerine serolojik araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Ünivesitesi Veterinerlik Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Bu araştırmada Konya’da bulunan koyunlarda Maedi-Visna Virus (MVV) enfeksiyonunun varlığının ve seroprevalansının tespiti amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Konya ve çevresindeki özel işletmelerde bulunan farklı ırk, yaş ve cinsiyetteki koyunlardan alınan kan serumları kullanıldı. 842 adet dişi ve 501 adet erkek olmak üzere toplam 1343 hayvan araştırma materyalini oluşturdu. Elde edilen numuneler MVV’a karşı gelişen antikorların varlığını belirlemek amacıyla Agar Jel İmmunodiffüzyon (AGID) Testi ile incelendi. Bulgular: 1343 adet kan serumunun 39 tanesinin (%2.90) MVV antikor varlığı yönünden pozitif olduğu tespit edildi. İşletmelere göre seropozitiflik oranlarının %0.85 ve %13.33 arasında olduğu belirlendi. Sonuçlar ırklara göre incelendiğinde; Akkaraman ırkı koyunların 36’sı (%2.68) ve Morkaraman ırkı koyunların 3’ü (%0.22) pozitif olarak tespit edildi. Cinsiyete göre seropozitiflik oranları değerlendirildiğinde; 33 dişi (%2.45) ve 6 erkek (% 0.44) hayvan seropozitif tespit edildi. Seropozitif olarak tespit edilen 33 dişi koyunun 30’u Akkaraman, 3’ünün ise Morkaraman olduğu belirlendi. Seropozitif 6 erkek koyunun ise Akkaraman ırkına ait olduğu tespit edildi. Seropozitif 39 koyunun 1-2.5 yaşında olduğu belirlendi. Öneri: Bu araştırmada tespit edilen seroprevalans diğer birçok ülkeye göre düşük bulunmuştur
Aim: In this study, it was purposed detecting of presence and seroprevalence of Maedi Visna Virus (MVV) infection of sheep in private flocks in Konya. Materials and Methods: Blood serum samples taken from sheep (different race, age and sex) in Konya and the surrounding in the private sheep farms were used. Samples obtained from flocks analyzed by agar gel immunodiffusion test (AGID) for determine the presence of antibodies against MVV. Results: Thirty nine (2.90%) of 1343 sheep blood serum were found to be positive for the presence of MVV antibodies. Seropositivity rates of flocks were determinated between 0.85-13.33%. When the results were analyzed by race: Seropositivities for Akkaraman and Morkaraman as follows: 36 (2.68%) and 3 (0.22%), respectively. Seropositivity rates by gender were evaluated to be 33 females (2.45%) and 6 males (0.44%). Thirty of 33 seropositive females were Akkaraman and 3 were Morkaraman. Six seropositive males were determined as Akkaraman. Ranges of ages of 39 seropositive sheep were about between 1-2.5 years old. Conclusion: The seroprevalence detected in this study was lower than that in other countries.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

MVV, AGID, koyun, Konya, MVV, AGID, sheep, Konya

Kaynak

Eurasian Journal of Veterinary Sciences

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

3

Künye

Yavru, S., Şimşek,A., Bulut, O., Kale, M., (2012). Konya bölgesi koyunlarında Maedi-Visna Virus enfeksiyonu üzerine serolojik araştırma. Eurasian Journal of Veterinary Sciences, 28 (3), 142-148.