Kentsel mekânda gündelik hayat: Konya Alâeddin Tepesi örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-18

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Herhangi bir toplum hakkında bilgi edinmenin çeşitli yolları vardır. Bu yollardan birisi, o toplumu oluşturan insanların gündelik hayatlarına dair gözlemler yapıp, tespitler sunmaktır. Aile, okul, iş vb. ortamlar bireylerin gündelik yaşamını sürdürdükleri yerlerden bazılarıdır. Kentte yaşayan bireylerin kent merkezinde, kentsel mekânda sergiledikleri rutin davranış örüntüleri toplumun gündelik hayatının bir kesitini oluşturmaktadır. Kentsel mekânda gündelik hayatın ne olduğunu anlayabilmek için öncelikle kent, mekân ve gündelik hayat kavramlarının ne olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Bir kentsel mekân olarak Konya Alâeddin Tepesi gündelik hayatın gözlemlendiği mekânlardan birisidir.
There are several ways to get information about any community. One of these ways, making observations on the daily lives of people who constitute that society, to present findings. Family, school, work, and so on. environments are some places to continue the daily life of individuals. Individuals living in the city downtown, urban space in everyday life: a cross-section of society, exhibit patterns of behavior are routine. In order to understand what urban space in everyday urban life, the concepts of space and the everyday life of what should be specified. Konya Alaeddin Hill is observed in everyday life as an urban space is one of the venues where.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Alaeddin Tepesi, Günlük yaşam, Daily life, Urban space, Kentsel mekan, Konya

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Nacak, İ. (2011). Kentsel mekânda gündelik hayat: Konya Alâeddin Tepesi örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.