Long-term results of percutaneous endoscopic gastrostomies

Küçük Resim Yok

Tarih

2012

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Amaç: Oral gıda alamayan, özellikle yoğun bakım ünitelerinde yatmakta olan hastalara enteral beslenme desteği sağlamak amacıyla minimal invaziv bir metod olan perkutan endoskopik gastrostomi (PEG) deneyimimizi sunmayı amaçladık. Gereç ve yöntem: Bu çalışmada kliniğimizde Ocak 2000 - Haziran 2010 tarihleri arasında en az 4 hafta süreyle oral beslenemeyeceği öngörülerek PEG yerleştirilen 700 olgu retrospektif olarak incelendi. Hasta kayıtları endikasyonlar, komplikasyonlar ve sonuçları açısından değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 400’ (% 57) ü erkek, 300’ ü (%43) bayandı. Olguların büyük çoğunluğu nörolojik nedenli patolojilerdi. Tüm hastalarda beslenme problemi vardı. PEG sonrası 50 (%7.1) hastada cilt altı infeksiyonu, 18 (%2.5) hastada PEG kenarından kaçak, 16 (%2.0) hastada PEG kenarından kanama görüldü. Sonuç: PEG, minimal invaziv bir girişim ile yapılabilmesi, mortalite ve morbiditesinin çok az olması nedeniyle yoğun bakım hastaları için basit, emniyetli ve etkili bir beslenme yöntemidir.
Objectives: In order to provide enteral nutrition for patients in intensive-care units who cannot be fed orally, we aimed to present our percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) experience, which is a minimally invasive method. Materials and methods: In this study, 700 patients who applied to our clinic between January 2000 and June 2011 and who had a PEG because they could not be fed orally were retrospectively assessed in terms of indications, complications, and results. Results: Among these patients, 400 (57%) were male and 300 (43%) were female. Most of the patients with feeding problems had also neurologically caused pathologies. After the PEG, 50 (7.1%) patients had under-skin infections, 18 (2.5%) patients had leakage from the edge of the PEG, and 16 (2.0%) patients had bleeding from the edge of the PEG. Conclusion: PEG is a secure and effective nutrition method as it can be performed with a minimally invasive procedure and it has low mortality and morbidity.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Cerrahi

Kaynak

Dicle Tıp Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

39

Sayı

2

Künye