Futbol antrenmanının 10-13 yaş grubu çocukların teknik gelişimlerine etkisinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı, futbol temel teknik antrenmanlarının bazı motorik yetenekler ve futbol yeteneğine etkisinin araştırılmasıdır. Araştırmaya Konya Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 2007 yılı yaz futbol okuluna kayıt yaptıran yaş ortalamaları 11,67±1,30 yıl olan 30 erkek çocuk katılmıştır. Öğrencilerin fiziksel özelliklerini belirlemek için vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri yapılmıştır. Motorik yeteneklerini belirlemek için dikey sıçrama, durarak uzun atlama ve 20 metre koşu testleri uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerin anaerobik güç değerleri hesaplanmıştır. Futbola özgü yetenek düzeylerini tespit etmek için ise top sürme, pas ve şut testlerini içeren Mor&Christian futbol yetenek testi (Mor ve Christian 1979; Strand ve Wilson 1993), top sektirme testini içeren Yeagley futbol yetenek testi ve duvarda hızlı pas testini içeren Johnson Futbol Test bataryaları (Strand ve Wilson 1993) uygulanmıştır. Bu testler antrenmanlar başlamadan önce ön test olarak uygulanmış ve iki ay süren antrenmanların bitiminde tekrar aynı metotlar kullanılarak son test ölçümleri alınmıştır. Antrenmanlar günde ikişer saat ve haftada üç gün olarak planlanmıştır. Çalışmada yapılan ön test ile son test ölçümlerine ait ortalamaların karşılaştırılması ?Bağımlı Gruplar t- Test (Paired Samples Test) Uygulaması? ile yapılmıştır. Değişkenlere ait ön test ve son test karşılaştırmaları.sonucunda görülen farklılıklar p<0,05 anlamlılık düzeyinde yorumlanmıştır. Fiziksel özelliklerden, vücut ağırlığı ön test ölçümü ile son test ölçümü ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık (p=0,34) bulunmamıştır. Boy uzunluğu ön test ölçümü ile son test ölçümü ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı fark (p=0,017) tespit edilmiştir. Araştırmamızda motorik yeteneğini ölçen testlerden dikey sıçrama testi (p=0,002), hesaplanan anaerobik (p=0,001), durarak uzun atlama (p=0,000) ve 20 m. koşu(p=0,000) ön test ve son test ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Futbol temel teknik yeteneğini ölçen testlerden top sürme (p=0,000), pas (p=0,000), şut (p=0,003), top sektirme (p=0,000) ve duvarda hızlı pas (p=0,000) yeteneğinin ölçüldüğü ön test ortalamaları ile son test ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak motorik ve futbol teknik yetenek testlerine ait ön test ölçümlerinden sonra iki ay süreyle yaptırılan düzenli futbol temel teknik antrenmanlarının çocukların motorik ve teknik yeteneklerini geliştirdiği yapılan son test ölçümleri ile tespit edilmiştir. Bu testlerin bir üst kategoriye seçilen çocukların futbol gelişim süreçlerinde tekrarlanarak daha farklı özelliklerinin de test edilmesi, kayıt altına alınması ve değerlendirilmesi arzulanan başarıya ulaşmada katkı sağlayacaktır inancındayız.
The aim of the study is the search the effect of basic technical exercises of football on some motoric ability. 30 male children included in the survey who registered to Konya Selçuklu Municipality Sport Club 2007 summer school whose mean ages are 11,67±1,30. The Body weight and height are measured to specify the physical features of the students. To specify the motoric features; vertical jump, standing broad jump and 20 meters run tests are performed. Additionally, children?s anaerobic energy values are calculated. To determine the ability level of incidental to football, Mor&Christian football ability test (Mor and Christian 1979;Strand and Wilson 1993) including dribbling, pass and shoot tests, Yeagley football test including ball bounce and Johnson Football Tests battery (Strand and Wilson 1993) including direct pass to wall test are enforced. These tests are enforced before exercises begin as a precursory test and taken last measures used the same methods till the end of exercises continued two months. Exercises are planned as two hours per day and three days in a week. The comparison of averages of precursory and last tests? measures performed in action are accomplished with ?Confirmed Groups t ?Test Implementation (Paired Samples Test)? The disparities observed in consequence of comparison of precursory and last tests? which belong to variables are construed in relevance degree of p<0,005. A significant disparity (p=0.34) between the averages of precursory and last test measurement of body weight could not be found. A positive way disparity (p=0.017) between the averages of precursory and last test measurement of body height is found out. In our study, a relevance disparity among the averages of precursory and last test measurement; vertical jump test (p=0,002), calculated anaerobic (p=0,001) and 20 meters run test which measure motoric ability is determined A relevance disparity among the averages of precursory and last test measurement; in the tests which measure football basic technical ability; dribbling (p=0,000), pass (p=0,000), shoot (p=0,003), ball bounce (p=0,000) and direct pass to wall (p=0,000) is found out. Finally, after precursory measurement belongs to motoric and football technical ability tests, when basic technical exercises of football are regularly performed in two months long, it is determined that motoric and technical ability of children are improved by means of last test measurement. We believe that it contributes to success if these tests are repeated in period of football improvement of children who chose for an upper category and are performed tests for more features, registration and appreciation.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Futbol, Football, Antrenman, Exercises, Yetenek, Ability

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Kurban, M. (2008). Futbol antrenmanının 10-13 yaş grubu çocukların teknik gelişimlerine etkisinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.