TİGEM Konuklar Tarım İşletmesi'ndeki esmer sığırların doğum ağırlığına ait fenotipik ve genetik parametre tahminleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma Konya iline bağlı Sarayönü İlçesi sınırlarında bulunan Konuklar Tarım İşletmesinde yürütülmüştür. Araştırmada Esmer ırk buzağılarda doğum ağırlığına ilişkin genetik ve fenotipik parametre tahminleri yapılmıştır. Araştırma materyalini oluşturan 543 buzağının doğum ağırlığı en küçük kareler ortalaması ile hesaplanmış ve 38.9 kg olarak tespit edilmiştir. Doğum ağırlığına ait kalıtım derecesi 0.65, tekrarlanma derecesi ise 0.69 olarak tespit edilmiştir. Doğum ağırlığına etkisi incelenen faktörlerden yıl, mevsim ve cinsiyetin etkileri önemli (P<0.01), ana yaşının etkisi ise önemsiz bulunmuştur
This research was executed to the Konuklar State Farm in Sarayönü village in Konya province. In this research, It have calculated to genetic and phenotypic parameter estimates for birth weight in Brown Swiss calves. The least squares mean of birth weight was 38.9 kg that the research of material constituted for 543 calves. The heritability and repeatability estimates of birth weight were 0.65 and 0.69, respectively. On birth weight were that the effect factors of examined in year, season and sex highly significant (P<0.01), whereas mother?s age of effect were not statistically significant.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Doğum ağırlığı, Esmer buzağı, Fenotipik parametre, Genetik parametre, Birth weight, Brown Swiss calves, Phenotypic pharameters, Genetic pharameters

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sakar, Ç. M. (2009). TİGEM Konuklar Tarım İşletmesi'ndeki esmer sığırların doğum ağırlığına ait fenotipik ve genetik parametre tahminleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.