Selman el-Farisi'nin hayatı, İslam tarihindeki yeri ve tesirleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Selmân el-Fârisî hicretten 48 yıl önce, Miladî 574 yılında Râmhürmüz'ün Cayy köyünde dünyaya gelmiştir. İran asıllı bir sahabidir. Katıldığı ilk savaş Hendektir ve bundan sonra bütün seferlerde Hz. Peygamber'in yanında yer almıştır. Hendek Harbinde hendek kazma fikrini ortaya atmıştır. Taif Kalesi'nin muhasarasında mancınık yapmış ve kullanılmasını Müslümanlara öğretmiştir. Hz. Peygamber; ?Selmân bizdendir, Ehl-i Beytimdendir? sözü ile ona iltifat etmiştir. Ashab-ı Suffa'dandır. Sahabe döneminde fetva veren kişilerden olup, ilmi ve anlayışı övülmüştür. Selmân el-Fârisî hem Sünnîler hem de Şiîler tarafından sevilen bir sahabidir. Şiîler büyük ölçüde görüşlerini Selmân'a dayandırmaktadır. Selmân el-Fârisî Hz. Peygamber'in başını traş ettiği için, Ahîlik teşkilatı içinde berberlerin pîri kabul edilmiştir. Tasavvuf ehli Selmân'ın zühd ve tevazûunu kendilerine örnek almışlardır. Nakşibendî tarikatının bir kolu Selmân'a dayanmaktadır. Selmân el-Fârisî, Hz. Ebû Bekir döneminde Ridde savaşlarına katılmıştır. Hz. Ömer döneminde Irak ve İran'ın fethinde bulunmuş, ordu içinde davetçilik görevinde bulunmuş, keşif kollarında ve ganimet taksiminde görev almıştır. Kûfe şehrinin yer tespitinde bulunmuş ve Medâin valiliği yapmıştır. Hz. Osman döneminde Horasan'ın fethinde bulunmuştur ve Medâin'de (H.32/M.654) yılında vefat etmiştir
48 years before emigration, Salman Farisi was born in Cayy village of Ramhürmüz in 574 years of grace. He is a friend of Mohammed of Iran origin. The first war is joined Hendek afterwards in all the journeys he took place near the Prophet. In Hendek War,he had suggested the idea of entrenchment. He had made catapult on the siege of Taif Castle and taught the usage of it. The Prophet say's ?Salman is from us and my family? and with this sentence he had complimented him. He is from Ashab- Suffa. He is one of the people who gives fetva, his knowledge and understanding had been praised. Salman Farisi who has been loved by both Şhiis and Sunnis is a friend of the Prophet. Şhiis predicate on his ideas mainly to him. Salman Farisi has been accepted as the patriarch of the barbers within Ahilik Organization because of shaving the the Prophet?s head. People has taken his piety and modesty as a model. A branch of Nakhshibendi Tariqat bases on Salman. In Ebu Bekir period, Salman Farisi had participated in Ridde Wars. In Omar period, he had participated the victory of Iran and Iraq, in the army he worked as an inviter, he had taken charge in sharing loot and the discovery of the ways. He had participated in determining the location of Kufe City and worked as Medan Governorate. In Osman period, he had participated in the victory of Horasan and died in Medan Hijri 32/654 A.D

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Tarih, History

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yılmaz, A. (2009). Selman el-Farisi'nin hayatı, İslam tarihindeki yeri ve tesirleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.