Evlenmenin şartları

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İnsanoğlu tarihin ilkçağlarından beri birlikte yaşama içgüdüsü taşımıştır. Ailelerin ortaya çıkmasında bu içgüdü etkili olmuştur. Aile hukukun dayandığı temel konu evlenmedir. Evlenme kadın ve erkeğin hayatlarını birleştirmek amacıyla yaptıkları sözleşmedir. Bu sözleşmenin önemi toplumun temel taşı olan ailelerin ortaya çıkmasında kendini gösterir. Tarihe baktığımızda büyük devletlerin aileye önem verdiğini görmekteyiz. Günümüzde de ailenin kurulması için yapılan evlenme sözleşmesi bütün hukuk sistemlerinde kanunî düzenlemelere bağlanmıştır. Böylece evlenme dolayısıyla kurulan aile hukukî koruma altına alınmıştır. Hatta öneminden dolayı ailenin korunması için Anayasa'nın 41. maddesinde devlete görev yüklenmiştir. Bu çalışmada evlenmenin kurulabilmesi için gerekli olan şartlar anlatılmıştır. Evlenmenin yapılabilmesi için taraflarda bulunması gereken maddî şartlar ve tarafların yerine getirmesi gereken şeklî şartlar, ayrılarak incelenmiştir. Doktrindeki tartışmalı konular vurgulanmış ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. Yeri geldiğinde de uygulamadan ve Yargıtay kararlarından örnekler verilerek konu derinlemesine incelenmeye çalışılmıştır.
Since the beginning of history, human beings have instinct to live together. This instinct has play important role for the emergence of families. The basic issue of family law is marriage. Marriage is a contract between man and woman to combine their lifes and live together. The importance of this aggreement manifests it self in the emergence of families as the basis of society. When we look to history; the great importance that has given to `family? could be seen. Today, marriage contract for establishing family have legal regulations in all law systems. Thus marriage was established so the family taken under legal protection. The costitutional law 41 article tasks state for protection of family owing to its importance. İn this study, the conditions necessary for marriage to be established is descibed. The requirements that must have been for marriage and those that must have made for marriage are described seperately. The controversial issues are emphasized and the recommendations were contained in. Current applications and court of appeal desicions sampled for investigation the issue deeply.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Aile Hukuku, Family Law, Evlilik, Marriage, Uluslararası Hukuk, International Law, Uluslararası Özel Hukuk, International Private Law, Özel Hukuk, Private Law

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Taşbaş, M. B. (2010). Evlenmenin şartları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.