Arslanköy (Mersin) ve çevresinde Türk halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Mersin'in Arslanköy Kasabası ve çevresindeki halk edebiyatı ürünleri, geçiş dönemi olan doğu, evlenme ve ölüm adetleri ve bunlara bağlı inanışlar, halk hekimliği, halk inanışları, bayram, tören ve kutlamalar, çocuk oyunları, halk mutfağı, halk takvimi ve kozmolojisi ile Arslanköylü bir âşık üzerinde durulmuştur. Anonim Halk Edebiyatı ile ilgili olan bölümde manzum, manzum-mensur ve mensur anonim halk edebiyatı ürünlerine yer verilmiştir. Her türün tanımına ve genel özelliklerine yer verildikten sonra bölgedeki örnekler sınıflandırılarak verilmiştir. Derlenen folklor ürünlerini ise Eski Türk İnanışlarındaki izlerini arayıp karşılaştırma yapma suretiyle vermeye gayret ettik. Bu ürünlerin diğer bölgelerde ve Türk boylarında benzer şekillerini arayıp bunları da tezimize alamaya çalıştık. Arslanköylü bir âşık olan Nazım Yıldızın yer verdiğimiz bölümde âşıklık kavramı ve gelenekleri üzerinde durduktan sonra aşığın hayatına ve eserlerine yer verilmiştir. Çalışmaya metinler içerisinde geçen yerel kelimeleri de kapsayan bir de sözlük eklenmiştir. Bu araştırmanın sonucunda Arslanköy halk kültüründe hem Orta Asya'nın hem de Anadolu'nun inanç ve kültür yapısının izleri olduğu görülmüştür.
In this study,it is focused on the town called Arslanköy and its products of folk literature, as a transition period, birth, marriage and death traditions and depending on this,some beliefs, public medicine, public beliefs,festivals and ceremonies,children?s games,cooking,calendar and cosmology with a famous poet from Arslanköy. In the part about the Anonymous Folk Literature,it is mentioned about the written in verse, its variations and anonymous folk literature.After giving place to the definitions of each type and its typical characteristics,the samples in the region have been classified. We have tried to give the compiled folklor products by seeking the traces and comparing them according to the Ancient Turkish Traditions.We have also tried to include the similar types of these products in other regions and Turkish tribes in our thesis. First of all, after the notion of being a poet and the tradition had been mentioned, the life and the works of the well known poet Nazım Yıldız from Arslanköy was also told about. A local dictionary has also been added to this thesis. At the end of this research,the traces of both Middle Asia and the Anatolia beliefs and traditions in Arslanköy folk culture have been seen.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Folklor, Folklore, Halk edebiyatı, Folk literature, Halk kültürü, Folk culture

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Şimşek, E. B. (2010). Arslanköy (Mersin) ve çevresinde Türk halk edebiyatı ve folklor ürünlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.