İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın temel amacı, İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı ve öğretim stratejileri, teknoloji, değerlendirme, öğretmen-öğrenci ilişkisi ile ilgili süreçleri uygulama düzeylerini ve bu yaklaşıma karşı tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini 2007?2008 Eğitim ve Öğretim yılında, Konya ili Ilgın İlçesinde resmi okullarda görevli İlköğretim 1. kademe öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu evrenden tesadüfî örneklem yöntemi kullanılarak 13 ilköğretim okulundan 51 öğretmen belirlenmiş ve soru cetveline bağlı yüzyüze görüşme dayalı anket tekniği kullanılmıştır. Betimleyici bir araştırma olarak çalışmanın birinci bölümünde yapılandırmacı yaklaşım etkinliklerine, ikinci bölümde bu etkinliklerin uygulanması sürecinde öğretmenlerin konuya ilişkin tutum ve davranışları incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin ortaya koyduğu sonuca göre, öğretmenlerin yapılandırmacı yaklaşımı benimsediği ancak uygulamada yeterli düzeyde görülmediği anlaşılmaktadır.
The basic aim of this study is to define the elementary 1st grade teachers' level of application of constructivist learning approach and learning strategies, and the processes related with technology, evaluation, and teacher-student relationship, and their attitudes towards this approach. The universe of the research is composed of elementary 1st grade teachers serving in formal schools in Ilgın, Konya in the 2007-2008 Education Year. A total of 51 teachers from 13 elementary schools were selected from this universe using random sampling method, and face-to-face interviewing method was employed on the basis of the questionnaire. Having a descriptive research technique, in the first stage of the research constructivist approach activities were examined, and in the second stage teachers? attitudes and behaviors in the application process of these activities were studied. According to the result obtained from the data collected within the research, teachers adopt constructivist approach; however they do not show it in practice to an adequate extent.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yapılandırmacı öğrenme, Constructivist learning, Öğrenme yöntemleri, Learning methods, Sınıf öğretmenleri, Class teachers

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Damlapınar, G. (2008). İlköğretim 1. kademe öğretmenlerinin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.