Bilgi teknolojilerinin KOBİ'lerin rekabet gücü üzerindeki etkileri: İnegöl mobilya işletmelerinde bir uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-10-22

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu araştırmanın amacı; bilgi teknolojilerinin KOBİ'lerin rekabet gücü üzerindeki etkilerini ortaya koymak, işletmelerin bilgi teknolojilerindeki değişikliklere uyumlarının rekabet avantajı elde edip etmedikleri konusunda yöneticilerin algılarını ölçmek ve bu algıların anket kapsamında ele alınan rekabet unsurlarına göre farklılık gösterip, göstermediğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda yapılan araştırma, İnegöl mobilya imalat sanayinde faaliyet gösteren imalatçı firmalarda kullanılan bilgi teknolojilerinin rekabet gücü üzerindeki etkilerini konu almaktadır. Bu amaçla İnegöl'de mobilya üzerine faaliyette bulunan imalatçı firmaların durum tespiti yapılarak, çeşitli özellikleri incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, bilgi teknolojilerinin firmaların rekabet gücü üzerinde etkili olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Ekonomilerin ve pazarların küreselleşmesi ve hızla değişen bilgi teknolojileri, iletişim, ulaştırma, haberleşme ve özellikle üretim alanlarında çok büyük yenilikler meydana getirmiş bu da dünya ticareti ve ekonomisinde yeni bir rekabet ortamı yaratmıştır. Küresel rekabet olarak ifade edilen bu yeni ortamda, yerel olarak faaliyet gösteren ve tüm dünya ekonomilerinde lokomotif görevi gören KOBİ'ler bu hızlı gelişmeler karşısında mücadele ve rekabet etmek zorunda kalmışlardır. Yeni ekonomi ve ortaya çıkan küresel pazar ile beraber tüketici, mal ve hizmetlerden beklentilerini yükseltmiş, bunun sonucu olarak KOBİ'ler de bu değişime ayak uydurmak amacıyla yeniden yapılanma gereği duymuşlardır. KOBİ'ler büyük işletmelere karşı birçok dezavantajına karşılık, bu yeni ortama uyum sağlayabilecek esnek yapıya sahip, verimli çalışan, kaliteyi sağlayan ve ileri üretim teknolojilerini kullanarak ancak rekabet gücü kazanabilir ve bu küresel pazarda varlıklarını sürdürebilirler. Çalışmamız, İnegöl mobilya imalat işletmelerinde kullanılan bilgi teknolojilerinin bu sektördeki rekabet gücünü nasıl etkilediğine yönelik yapılan saha çalışmasının bulguları ve bu bulguların istatistiki olarak analizi ve yorumlanmasından oluşmaktadır. Bu amaçla, İnegöl'de faaliyette bulunan 61 işletmeden anket yöntemi ile elde edilen veriler ve sonuçlara göre, bilgi teknolojileri kullanımının rekabet gücü üzerinde olumlu etkiler yarattığı ancak bilgi teknolojilerinin yarattığı fırsat ve avantajlardan yeterince faydalanılmadığı görülmektedir.
The aim of this study is to determine the effects of information echnologies upon the compatibility of KOBIs, measure the perception of managers about cohether the adaptations of managements to changes in information Technologies could obtain any compatibility advantages and find out whether these perceptions varied according to compatibility elements within the context of the questionaire. Based on the above premises, the focus of our concern was İnegöl furniture manufacturing industry. The globalization of economies and markets and the rapid change in information technologies have brought about significant innovations in such fields as communications industry, transportation and especially production, thereby paving the way for global compayibility in the world production, trade and economy. In such an environment of global compatibility, small and medium scale managements played a conducive role in struggling against and competing with the emerging forces and challenges in this milieu, giving way to upping the ante of the consumer in terms of commodities and servies. As a result of this a restructuring of KOBIs became inevitable in order to be able to compete with the means and modes of the global markets in much more effective ways and qualitative forms of technology. Our study is composed of the findings of field study carried out about the effect of information technologies used in İnegöl furniture manicacturing managements and the statistical analyses and iterpratetions of these findings. In conclusion, we found that information technologies positively efected compotibility force, however they were not sufficiently benefitted in the 61 managements in İnegöl according to the results of the questionaire.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Businesses, Bilgi teknolojisi, Information technology, Bursa, İşletmeler, Technology using, Teknoloji kullanımı, Competitive advantage, Rekabetçi avantaj, Competitive power, Rekabet gücü, Competition, Rekabet, Furniture sector, Mobilya sektörü, Furniture, Mobilya, Small and Medium Sized Firms, KOBİ, İnegöl

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Oğrak, A. (2010). Bilgi teknolojilerinin KOBİ'lerin rekabet gücü üzerindeki etkileri: İnegöl mobilya işletmelerinde bir uygulama. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.