Konya ilinde görev yapan ortaöğretim fizik öğretmenlerinin motivasyonu ve iş tatminlerinin araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-02-15

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırma, 2006 - 2007 öğretim yılında yapılmıştır. Araştırma kapsamına Konya ili, il merkezi ve ilçeleri Akşehir, Karapınar, Cihanbeyli, Ereğli'deki ortaöğretim kurumlarında görev yapan 103 fizik öğretmeni alınmıştır. Bu öğretmenlerin 87'si resmi okullarda, 16'sı özel okullarda çalışmaktadır. Araştırmada ortaöğretim fizik öğretmenlerinin demografik ve mesleğe yönelik profillerinin çıkarılması, öğretmenlerin öğrencilerini motive etme dereceleri ve kendilerini motive eden faktörleri sıralamaları ile iş tatminleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Öğretmenlerin iş tatminlerinin çeşitli bireysel özellikler açısından farklılaşıp farklılaşmadığı sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın istatistiksel analizleri SPSS 15,0 paket programı kullanılarak yapılmıştır. Ortaöğretim fizik öğretmenlerinin öğrencilerini motive etme derecelerinin görev yapmakta oldukları kurum açısından, yaş değişkeni ve kıdem değişkeni açısından, cinsiyet faktörü açısından, lisansüstü eğitim yapıp yapmamaları açısından, hizmet içi eğitim alma sayıları ve özel ders verip vermemelerinin öğrencileri motive etme açısından farksız olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin öğrenciyi motive etme dereceleri arttıkça öğretmenlerin genel iş tatminlerinin azaldığı belirlenmiştir.
The research has been done in the 2006 - 2007 academic year.It was included 103 physics teachers who worked in high schools in the city center in Konya and in its counties such as Akşehir, Karapınar, Cihanbeyli and Ereğli 87 of these teachers have been working in public schools and 16 of them have been working in private schools. The aim of the research is to build up the demographic and accupational profiles of the physics teachers and the order of correlations between job satisfaction and their capasity of motivating the students as well as the factors motivating themselves. It has been searched whetler teachers job satisfaction differ in terms of various individual features. The statistic analyses of the research were made by using SPSS 15,0 packed programme. Physics teachers working at high school face a wide ronge of factors in motivating their students such as the type of school where they work, an age and promotion difference, sex of students, whether or not they have a university degree, they?ve done an in-service course, they give private lessons and thus all mentioned above make no difference to the motivation of the students in class. The more the level of teachers? motivating students increases, the less their general job satisfaction is.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Motivasyon, Motivation, Öğretmenler, Teachers, Fizyolojik güdü, Physiological motives, Psikolojik güdü, Psychological motives

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özdöl, M. F. (2008). Konya ilinde görev yapan ortaöğretim fizik öğretmenlerinin motivasyonu ve iş tatminlerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.