Küresel Mali Kriz ve Türkiye

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dünya ekonomisi küreselleşme sürecinde mal ve finans piyasalarında serbestleşme yaşamış, böylelikle ülkelerin piyasaları arasındaki sınırlamalar azalmıştır. İletişimdeki hızlı gelişmeler finans sektöründe paralel etkilere yol açmıştır. Finansal liberalizasyon politikaları 1980'li yıllardan sonra yoğunluk kazanmış; bu gelişmeler ülke ekonomilerini birbirinden etkilenen kırılgan bir yapıya sokmuştur. ABD'de konut sektöründe başlayan ve Avrupa ülkelerine de sıçrayan küresel mali krizden Türkiye ekonomisinin de etkilenmesi olasıdır. Ancak, 2001 yılında yaşanan finansal kriz sonrasında bankacılık kesimindeki yeniden yapılanmanın Türk ekonomisindeki kırılganlığı önemli ölçüde azaltması nedeniyle, ulusal ekonominin bu krizden daha az hasarla çıkacağı beklenebilir.
World economy has experienced liberalization in goods and finances in the globalization process, with lower limitations between countries' markets. Fast developments in the communication field led to a parallel growth in the financial sector. Financial liberalization policies have increased following the 80's, resulting in fragile national economies affecting each other. Turkish economy will certainly be affected by the global financial crisis that started in the housing sector in the USA, which spread to Europe. Still, it might be expected that the Turkish economy will go through this crisis with less damage. due to the reorganization in the banking system that has considerably decreased economic fragility, following the 2001 financial crisis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mali Kriz, Liberalleşme, Küreselleşme, Kırılganlık, Financial Crisis, Liberalization, Globalization, Fragility

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

1-2

Künye

Karamızrak, L. A., (2009). Küresel Mali Kriz ve Türkiye. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 12(1-2), 361-390.