Katı parçacık erozyon aşınmasının alüminyum alaşımları üzerindeki etkisinin deneysel olarak incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Yapılan bu deneysel çalışmada katı parçacık erozyon aşınmasının alüminyum alaşımları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada deney numunesi olarak 1050, 3003, 5754, 6061 ve 7075 (EN 573) alüminyum alaşımları, aşındırıcı partikül olarak ta Al2O3 (200µm-400µm) ve çelik grid (G40-400µm) kullanılmıştır. Deneyler 30o, 45o, 60o olmak üzere üç farklı çarpma açısında yapılmıştır. Deneylerde partikül hızı basınç değişimi kullanılarak ayarlanmış olup deneylerde kullanılan hız değeri 30 m/s' dir. Yapılan çalışmada katı parçacık aşınmasının alüminyum alaşımları üzerindeki etkisinin, çarpma açısı, alaşım cinsi ve sertliği, aşındırıcı partikül boyutu ve cinsi ile aşındırıcı partikül miktarına bağlı değişimleri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar grafiksel olarak ifade edilmiş ve bu grafikler irdelenmiştir. Bu irdeleme sonucunda aşındırıcı partikül çeşidinin ve partikül boyutunun erozyon oranına büyük etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Aynı boyuttaki çelik grid'in Al2O3'e göre daha fazla aşındırma sağladığı ve yine aşındırıcı partikül boyutunun arttırılması ile erozyon oranının arttığı görülmüştür. Üç farklı çarpma açısı arasında en yüksek erozyon oranı 30o çarpma açısında gerçekleşmiş olup kullanılan deney numuneleri arasında ise en yüksek erozyon oranı 1050 alüminyum alaşımında ortaya çıkmıştır. Ayrıca deneylerde kullanılan aşındırıcı partikül miktarının artırılması ile erozyon oranı değerlerinde artış gözlenmiştir.
In this experimental work effects of solid particle erosion on aluminium alloys was investigated. During the work as experiment specimen 1050, 3003, 5754, 6061, 7075 (EN 573) aluminium alloys, as abrasive particle Al2O3 (200 µm ? 400 µm) and steel grid (G40-400 µm) particles were used. Experiments were applied for three different impact angles as 30o, 45o, 60o. Particle speed is regulated with using compression changing and speed value using in the experiments is 30 m/s. In this experiment, changings of effects of solid particle erosion on aluminium alloys related with impact angle, alloy type and hardness, size of abrasive particle and type with abrasive particle amount were invesitgated. Achieved results are stated graphically and these graphics were examined. İt is resulted at the end of this examine that type of abrasive particle and size of particle are extremely effective on erosion rate. It was seen in the same size that steel grid provides more erosion by comparison Al2O3 in same size and with increase of abrasive particle size erosion rate increases. Highest erosion rate obtained at 30 o between three different impact angles and highest erosion rate seen at 1050 aluminium alloy between used experiment specimens. Furthermore it is observed that erosion rate increases with remaining of abrasive particle amount.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çarpma açısı, Alüminyum alaşımları, Erozyon oranı, İmpact angle, Aluminium alloys, Erosion rate

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Bayındır, M. K. (2009). Katı parçacık erozyon aşınmasının alüminyum alaşımları üzerindeki etkisinin deneysel olarak incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.