Mardin ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Mardin ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu amaçla il merkezinde ve 9 ilçesinde toplam 65 sığırcılık işletmesinde anket çalışması yapılmıştır. İşletmelerde, mevcut sığırların verimi düşük, hayvan sayıları az, pazarlama imkânları sınırlı, yetiştirme şartları kötü, teknik bilgi yetersiz, kooperatifleşme yetersiz, veteriner hizmetleri pahalı olarak tespit edilmiştir. İşletmelerdeki barınakların % 95.31'i işletme sahiplerinin kendilerine aittir. Barınakların % 67.74'ü açık, % 32.26'sı kapalı tiptir. İşletmelerin % 69.64'ünde altlık kullanılmamaktadır. İşletmelerin merkezine veya İlçeye olan uzaklığı ortalama 11 km olarak tespit edilmiştir. İşletmelerin çok büyük bir kısmında bizzat tarımsal faaliyette bulunanların sayısı dört kişiden azdır ve % 77.78'sinde çocukların üretimde etkileri mevcuttur. İşletmelerde eğitim durumları yetersiz olup, ancak % 40'lık bir oran okuma yazması olanlardan oluşmaktadır.
In this research, the structural characteristics of Dairy cattle farms in Mardin province were investigated and evaluated. For this aim, inquiry work was done total of sixty five enterprises in the villages of province center and its nine boroughs. With the inquiry works, results were determined as yield of cattle is low, the number of animals raised are small, possibility of marketing is restricted, breeding condition of animal is inconvenient, technical knowledge is insufficient, membership at the cooperative is incapable, veterinarian service is expensive. The 95.31 % of the stable have been owned by the owner of the enterprises. Open and closed stable ration were 67.74 % and 32.26 % respectively. At the 69.64 % of the enterprises, pad hasn?t been used. The number of people who occupied with agricultural activity at an enterprise is less than four person and the effect of children to the production is about 77.78 %. The Proportion of the literacy is very low (about 40 %).

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Süt sığırcılığı, Yapısal özellikler, Barınaklar, Yetiştirme, Dairy cattle, Structural characteristics, Barns, Husbandry

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Öztürk, N. N. (2009). Mardin ilindeki süt sığırcılığı işletmelerinin yapısal özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.