Değişik heteroatom ihtiva eden makrosiklik laktamların sentezi ve bazı ekstraksiyonlarının incelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

bu tez yeni makrosiklik laktamların sentezini ve ekstraksiyon özelliklerini açıklamaktadır.bu makrosiklik laktamlar kolay bir şekilde metanol-diklormetan çözücü sisteminde 6,6'-methylenbis(2-tert-butyl-4-methylphenol) analizi yoluyla sentezlendi.ayrıca bu makrosiklik laktamların ekstraksiyon çalışmaları yapıldı. sentezlenen makrosiklik laktamların yapıları spektroskopik ,elemental analiz yöntemleriyle aydınlatıldı.sentezlenen bu bileşiklerin alkali ve geçiş metal pikratları ile olan iyon transfer özelliklerini incelemek için sıvı-sıvı ekstraksiyon çalışmaları yapıldı.aynı zamanda sentezlenen makrosiklik laktam bileşiklerinin kromata karşı olan anYon baglama etkilerini incelemek için solvent ekstraksiyon çaşmaları yapıldı.
The thesis describes the synthesis and extractıon propertıes of new macrocylic lactam compounds.these macrosclic lactam compounds were easıly synthesized -dichloromethane solvent system at one step. the extarctıons studıes of macrocyclic lactam compounds were performed.alll the structıons of macrocyclic lactam compounds were comfırmed by spectroscopic techniques and elemental anaysis.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Makrohalkalı ligandlar, Macrocyclic ligands

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Azak, H. (2009). Değişik heteroatom ihtiva eden makrosiklik laktamların sentezi ve bazı ekstraksiyonlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.