Ortaöğretimde coğrafi konum konusunun öğretimi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008-10-31

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Araştırmanın amacı; ortaöğretimde coğrafi konum konusunun öğretiminde yapılan yanlışlıkları ortaya koyabilmek ve kullanılan öğretim yöntemlerine alternatif olabilecek örnekler sunmaktır. Araştırmanın örneklemini 2007-2008 öğretim yılında Aksaray Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada öğrencilere, belirlenen alt problemlere dayalı olarak sorular yöneltilmiştir. Araştırma bulgularına dayalı olarak; Ortaöğretimde coğrafi konum konusu işlenirken, öğretmenlerin anlatım yöntemine sıklıkla başvurdukları, ders araç-gereci olarak harita ve atlaslardan yeterince yararlanmadıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin bu konuda en çok karıştırdıkları ve zorlandıkları bölümlerin özel konum-matematik konum, terim olarak ise enlem-paralel, boylam-meridyen olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin yaşadığı yerin ve ülkenin coğrafi konumu hakkındaki bilgilerinin yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Coğrafi konum konusunun öğretiminin nitelikleri değerlendirildiğinde, öğretmenlerin farklı öğretim yöntemlerini uygulamasının gerekliliği, bunun için de kendilerini yetiştirip, geliştirmeleri gereği ortaya çıkmıştır.
Purpose of Research: To put mistakes on teaching of Geographical position at secondary education and to present alternative positive samples at education methods.System of search has been developed by Aksaray High School 9.th grade class students during 2007-2008 Education year. At this search related with designed sub problems has been asked to students. Related with the search findings, It this stabilized that teachers dont use maps and atlases as lesson?s materials enough, that they use generally during the geographical education. It is seen that students have problems mostly at geographic and mathematical position, as a term Latitude- Paralel , Langitude? Meridian .It is seen that students have enough knowledge about their place and geographic site of their country. It is understood that teachers should use different education tecnics when the quality of teaching geographic site is estimated. So teachers should improve themselves.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ortaöğretim, Secondary education, Coğrafi konum, Geographical position

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cankara, Ö. (2008). Ortaöğretimde coğrafi konum konusunun öğretimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.