İşleyen Belleğin Okuma Anlama Sürecindeki Rolü ve İşlevi

dc.contributor.authorÖzenici, Salih
dc.date.accessioned2023-03-05T17:30:34Z
dc.date.available2023-03-05T17:30:34Z
dc.date.issued2009en_US
dc.departmentBaşka Kurumen_US
dc.description.abstractBu makalenin amacı, işleyen belleğin okuma anlamadaki işlevini ve rolünü ortaya koymaktır. Eğitimde bilişsel öğrenme kuramlarının etkin kullanımı, son yıllarda düzenli olarak artmaktadır. Bilişsel öğrenme araştırmaları öncelikle, anlamlı sözel öğrenmede içsel bilişsel süreçleri anlamaya ve tanımlamaya çalışmaktadır. İnsan zihni bilgiyi alır, işler, biçim ve içeriğini değiştirir, depolar, gerektiği zaman geri getirir ve tepkiler üretir. Duyusal kayıttan dikkat ve algı süreçleri sonunda ayrılan bilgi, sistemin ikinci öğesi olan kısa süreli veya işleyen belleğe geçer. İşleyen belleğin hem bilgi tutma süresi, hem de kapasitesi sınırlıdır. Kısa süreli belleğin kısa bir süre içinde bilgiyi depolamak ve zihinsel işlemleri yapmak olmak üzere iki önemli işlevi vardır. Bilgiyi işleme kuramı ve bilişsel psikolojinin ortaya çıkıp gelişimiyle birlikte, okuma anlamaya yönelik bakış açıları da değişmiştir. Okuma anlama sürecinde dilbilimsel beceriler ve zihinsel süreçler arasında karşılıklı bir etkileşim vardır. Bu karşılıklı etkileşim sonucunda metnin anlamı ortaya çıkar. Okuma anlama sürecindeki bireysel farklılıklar ve başarısızlıklar sadece dilbilimsel becerilerle açıklanamaz, bu süreçte önemli bir rol oynayan zihinsel süreçler de bu farklılıklara ve başarısızlıklara neden olabilir. Okuma anlamayla ilgili yeni bakış açılarına göre, okuma bilişsel düzeyde meydana gelen ve değişik becerileri ve süreçleri içeren karmaşık ve bir bu kadar da zor bir etkinliktir. Okuma anlama sürecinde, metindeki kelimelerin işlenip çözümlenmesi ve metinden gelen bilginin, bireyin daha önceden edinip uzun süreli belleğinde depolamış olduğu art alan bilgisiyle uyumlu hale getirilmesi ve ortaya çıkacak uyumsuzlukların giderilmesi gibi süreçler işleyen bellek içerisinde meydana gelmektedir. İşleyen bellek kapasitesindeki yetersizlikler ve işlevindeki eksiklikler okuma anlamayı olumsuz düzeyde etkileyecektir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this article is to present working memory’s function and role in reading comprehension. The effective use of cognitive learning models in education has increased regularly in recent years. Studies in cognitive learning initially tries to understand and describe cohesion-cognitive processes in meaningful verbal learning. Human brain gets the information, works on it, changes its shape and content, stores it, and retrieves when needed and produces reactions. Information which leaves sensory memory at the end of the processes of attention and perception passes to short-term memory or working memory, the second element of the system. Working memory’s duration of saving information and its capacity is limited. Short-term memory has two significant fuctions; storing the information in a short time and operating mental work. Model of information processing and point of view related to reading comprehension after the emergence of cognitive psychology has changed. There is an interaction between linguistic skills and mental processes in process of comprehension. As a result of this interaction, the meaning of the text will emerge. Individual differences and failures in process of comprehension cannot be explained only by linguistic skills; mental processes that play a significant role in this proceess also may cause these differences and failures. According to new points of view realated to reading comprehension, reading takes place in cognitive level, and it is a complex task which requires different skills and processes as well as being very different. In process of comprehension, such processes as processing and analyze of words in text, integrating the information in text with the background information which was acquired and kept in individual’s memory for a long time, and solving ambiguities. Inadequacy in capacity of working memory and deficiency in its fuction will also effect comprehension negatively. Pschologists of cognitive science state that memory is composed of three components such as sensory memory, short-term memory or working memory and long-term memory. The concept of working memory is called as a specific memory function which is related to making the data meaningful and gathering information units. Working memory that is thought to have a significant role in a lot of complex thinking structures such as reasoning, solving problems and language reading comprehension has a great importance in reading comprehension. Reading is a complex process that involves multiple mental functions which are working in concert to discern meaning from text. Reading comprehension is a difficult and complex task that requires use of working memory and is thought to take place in cognitive level. Working memory in reading process is related to recognizing and encoding of sentences or words in remembering the thing that has been read. Working memory where the information from available text and long-term memory is entegrated is a dynamic system and working field. Working memory also revises and entegrates the information that is coming from verbal short-term memory to make easy to understand the text. Temporary storing of information is the core of reading comprehension. In order to understand a text thoroughly, working memory must be in interaction with both long-term and short-term memory. It is suggested that reading comprehension takes place in working memory. Amount of working memory which is used for comprehension depends on automatical level of fundamental reading skills and functions of components of working memory such as processing and storing. Working memory has such fucntions as understanding complex structures and preserving sentence structures during reading. In order to make understandable some explicit details, and to entagrate the background knowledge from long-term memory, and to supply coherence of text, information from different sentences must be entegrated. Working memory functions as a buffer for the sentences which come from text, which provides readers to entegrate the meanings in order to enable intersentence coherence. Working memory holds information from long-term memory, and it aims to make the ıntegration easy of this information. Active working memory enables the mental suspension of information while using or manipulating it. Active working memory is necessary to understand text. Good readers can keep track of different details and make connections between them. Active working memory is the mental place where the connecting takes place. People who have difficulty in reading comprehension generally have difficulty in working memory, which affects the ability to process information and it also affects reading comprehension. This is because people relate what they are currently reading to what they just read. When working memory is not working accurately, readers cannot put the current words into context by what they just read. Instead of reading the words as part of a sentence or part of a paragraph, difficulty in reading comprehension causes the person to read the words individually, without any context. Because working memory may not work accurately, the student is unable to answer questions after just reading the information. During analyze of text, working memory is required to hold propositions and thoughts from text, to inference, to develop an understanding for construction coherence of a text, and to be aware of ambiguity. At this point of view, working memory is one of the fundemental components of process of comprehension. Comprehension depends on the capacity of the amount of working memory, which holds the information derived from the text. This information makes the understanding of this text easier. Differences in the capacity of working memory most probably influence the performance of reading comprehension and, they are the reason for individual differences in comprehension. Working memory is composed of phonogical loop, visual-spatial sketchpad and central executive. Two of these components are phonological loop and visuo-spatial sketchpad. These components are responsible for saving the coming information in mind. While phonological loop deals with use of audial information and saving it, visuo-spatial sketchpad is responsible for keeping the visual and spatial information in mind. Central executive, the third component, is responsible for choosing store to save information and collecting this information. It is supported by these two sub-systems, and it controls the attention. It is also responsible for coordination of cognitive processes when more than one activities are done at the same timeen_US
dc.identifier.citationÖzenici, S., (2009). İşleyen Belleğin Okuma Anlama Sürecindeki Rolü ve İşlevi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 467-476.en_US
dc.identifier.endpage476en_US
dc.identifier.issn2667-4750en_US
dc.identifier.issue22en_US
dc.identifier.startpage467en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12395/45596
dc.language.isotren_US
dc.publisherSelçuk Üniversitesien_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.selcuk20240510_oaigen_US
dc.subjectOkuma Anlamaen_US
dc.subjectİşleyen Belleken_US
dc.subjectZihinsel Süreçleren_US
dc.subjectBilişsel Psikolojien_US
dc.subjectDepolama ve İşlemeen_US
dc.subjectReading Comprehensionen_US
dc.subjectWorking Memoryen_US
dc.subjectMental Processesen_US
dc.subjectCognitive Psycologieen_US
dc.subjectStorage and Processingen_US
dc.titleİşleyen Belleğin Okuma Anlama Sürecindeki Rolü ve İşlevien_US
dc.title.alternativeThe Role and Function of Working Memory in Reading Comprehension Processen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
36-2009-sayı22-sos.pdf
Boyut:
213.7 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Makale Dosyası
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: