Eski Yunan ve Roma mitolojisinin İngilizce mesleki yabancı dil derslerinde materyal olarak kullanımı (S.Ü. Beyşehir Meslek Yüksekokulu turizm rehberliği programı örneği)

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Because of the lack of published course materials for foreign language classes in tourist guide training courses, the foreign language teachers have to prepare their own teaching materials. The purpose of this study is to investigate how useful the stories of Greek and Roman mythology are when they are developed and used as teaching materials in the English lessons of tourist guiding programmes. Within this aim, the stories of Greek and Roman mythology have been developed and used as teaching materials in a short model course of 18 lessons which is applied to the first class students of tourist guiding programme of Selçuk University Beyşehir Vocational School of Higher Education. Two questionnaires have been applied; the first before and the second after the short model course was carried out. The results of both questionnaires have been compared to asses how well the developed materials covered students' needs and expectations.
Turist rehberliği eğitimi veren eğitim kurumlarında İngilizce derslerinde kullanılmak amacıyla hazırlanmış ders materyallerinin neredeyse hiç olmamasından dolayı, bu kurumlarda çalışan İngilizce öğretmenleri kendi ders materyallerini hazırlamak zorundadırlar. Bu çalışma, turist rehberliği eğitimi veren programlarda, eski Yunan ve Roma mitolojik öykülerinin ders materyali olarak geliştirilip kullanılmasının ne kadar faydalı olduğunu araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için, Yunan ve Roma mitolojileri, bu mitolojilerden gelen sözcükler, atasözleri ve deyimler, ve Türkiye ile bazı ülkelerin turist rehberi eğitim sistemi üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Yunan ve Roma mitolojik öyküleri ders materyali olarak geliştirilmiş ve geliştirilen materyaller Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Programı birinci sınıflarında mesleki yabancı dil derslerinde 18 ders saati kullanılmıştır. Bu uygulamadan önce, öğrencilerin derslerden beklentilerini saptamak amacıyla bir anket; uygulamadan sonra ise, öğrencilerin uygulanan dersler hakkındaki düşüncelerini ölçmek amacıyla ikinci bir anket yapılmıştır. Her iki anketin sonuçları uygulanan derslerin öğrencilerin beklentilerini ve ihtiyaçlarını ne kadar karşıladığını değerlendirmek amacıyla karşılaştırılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yabancı dil öğretimi, Foreign language teaching, Yabancı dil öğretimi, Foreign language teaching

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Güneş, İ. (2008). Eski Yunan ve Roma mitolojisinin İngilizce mesleki yabancı dil derslerinde materyal olarak kullanımı (S.Ü. Beyşehir Meslek Yüksekokulu turizm rehberliği programı örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.