Örgütlerde Güven Ve Bağlılığın Çatışma İle İlişkisi: Dalaman Uluslar Arası Havalimanı Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Örgütler, insanlar tarafından oluşturulan, insanlar tarafından ayakta tutulan ve yine insanlar tarafından varlıkları sona erdirilen yapılardır. Örgüt içinde meydana gelebilecek anlaşmazlıklar, yıkıcı çatışmalar organizasyonun varlığını çoğu zaman tehlikeye düşürmektedir. Güven ve bağlılık kavramları ise, insan ilişkilerinde daha düşük anlaşmazlıklara yol açmaktadır. Birbirlerine ve örgütüne güven duyan çalışanların bulunduğu bir işletmede çatışma düzeyinin daha düşük seyredeceği çalışmanın temel varsayımlarından birini oluşturmaktadır. Birbirlerine ve örgütlerine bağlılık düzeyleri yüksek olan işletmelerde çatışma düzeyinin düşük olacağı, diğer varsayımı ifade etmektedir. Bu çerçevede, Dalaman Uluslararası Havalimanı’nda faaliyet gösteren yirmi ayrı işletmenin yönetici ve işgörenlerinden oluşan 367 katılımcı üzerinde, uluslararası araştırmacıların geliştirdiği ölçekler kullanılarak hazırlanan bir anket çalışması yapılmıştır. Toplanan veri seti üzerinde paket program yardımıyla, Cronbach Alpha Güvenirlik Testi ve Faktör Analizleri, Pearson Corelasyon Testi ve Regresyon Analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçları, hem ‘güven’ ile ‘çatışma’ arasında hem de ‘bağlılık’ ile ‘çatışma’ arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermektedir.
The organizations are the structures which are constituted by people, sustained by people and ended its presence by people. The disagreements and destructive conflicts in organizations have mostly endangered its presence. The trust and commitments have engandered to lower conflicts about human relations. One of hypothesis of the study is becoming lower conflict in organizations which have employees who have trust each other and their organizations. Besides according to the other hypothesis, in organizations which have employees who have high level commitments to each other and their organizations will be lower conflicts. In this study, a total of 367 employees or managers working in 20 companies in Dalaman International Airport were selected as the study sample. A questionnaire prepared by researcher using surveys developed by international researchers was used. In order to analyze the data set by using the analyzing program, Cronbach Alpha Reliability Tests and Factor Analysis, Pearson Corelation and Regression Analysis were used. The findings showed us there is a statistically significant and negative correlation between trust and conflicts; and there is a significant and negative correlation between commitments and conflicts

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Güven, bağlılık, Çatışma, Trust, Commitment, Conflict

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

1-2

Künye

Ulutaş, M., (2011). Örgütlerde Güven ve Bağlılığın Çatışma İle İlişkisi: Dalaman Uluslar Arası Havalimanı Çalışanları Üzerinde Bir Alan Araştırması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 14 (1-2), 79-96.