Hakaret suçu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ülkemizde ve dünya ülkelerinde insanın manevi varlığı tarih süreci içerisinde değer kazanmış ve kimi zaman cezai, kimi zaman ise hukuki korumaya konu olmuştur. Özellikle teknolojinin gelişmesi, basın ve yayın kuruluşlarının çoğalması ve bireylerin fikirlerini özgürce ifade etme haklarının doğması ile birlikte bireylerin manevi şahsiyetlerinin zarar görme olasılığı artmıştır. Bireyler ifade özgürlüklerinin, eleştiri haklarının ve savunma haklarının sınırlarını kendilerinin belirleyememesi ile pek çok insanı isteyerek veya istemeyerek mağdur durumuna düşürmüştür. Kimi zaman ise manevi kişiliği saldırıya uğrayan Devletin kendisi, kurumları ve değerleri olmuştur. Düzenleme içerisinde en çok eleştiriye maruz kalan TCK 301. maddenin amacı da işte devletin manevi kişiliğine karşı hakaret ve aşağılamaları cezalandırmak olmuştur. Yapılan bu çalışma da, manevi şahsiyetin zarar görmesine neden olan, hakaret suçunun özellikleri ile Türk Ceza Kanunu sistematiği içerisinde ki unsurları, düzenlenişi ve devletin manevi şahsiyetini koruyan maddeleri kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Kanun ve doktrinde etkin hukukçuların görüşleri ile birlikte Yargıtay'ın görüşlerinin ışığı altında hazırlanan bu çalışmada eksik görülen kimi noktalar ise, şahsi görüş olarak ortaya konulmuştur.
The moral entity of individuals has come into value during the course of history both at home and in other countries of the world and this has been the matter of sometimes penal and sometimes judicial protection. The morality of individuals has become more vulnerable especially with the advance of technology, the increase in the number of press organs and with the onset of rights to express ideas. Individuals have intentionally or unintentionally victimized a lot of people and attacked their moral personality due to the fact that they can not set out the limits of their freedom of expression and the limits of their right to criticize and defend. At times the state itself, its institutions and its values have been the one whose moral personality attacked. Ultimately the objective of the most criticized article during regulation, the 301st article of the Turkish Penal Code (TCK 301), has been to punish libel and insult against the moral personality of the state. In this study, the characteristics of offense of libel that damages moral personality and its elements in the Turkish Penal Code system, its lay out and the articles defending the moral personality of the state are explained. Some points regarded as inadequate in this study, which has been prepared along with the light of the ideas of eminent jurists and the Supreme Court, have been put forward as personal opinion.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hakaret suçu, Criminal libel, Kamu Hukuku, Public Law, Türk Ceza Kanunu, Turkish Penal Code

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Özer, Ö. (2009). Hakaret suçu. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.