Yüksek kolesterollü diyetle beslenen ratlarda ginsengin TNF-α, leptin ve bazı serum lipid parametreleri üzerine etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada yetişkin sağlıklı ratlarda yüksek oranda kolesterol içeren diyete ginseng kök tozu ilavesinin serum total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid, leptin ve TNF-? düzeyleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada sağlıklı 48 yetişkin erkek Wistar Albino rat kullanıldı. Ratlar Kontrol (K), Kolesterol (C) ve Kolesterol+Ginseng (CG) olmak üzere üç eşit gruba ayrıldı. K grubundaki hayvanlar 40 gün süre ile standart rat yemi (Purina®) ile ad libitum olarak beslenirken, C grubundaki hayvanlara %5 kolesterol (Sigma) ilave edilen yem, CG grubuna 1 g/kg ginseng tozu (GNC) ve %5 kolesterol ilave edilen yem verildi. Araştırmada 20. ve 40. gün sonunda gruplardaki 8?er hayvandan alınan kan örneklerinde serum total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid, leptin ve TNF-? düzeyleri belirlendi. Çalışmada kolesterol+ginseng grubunda 20. gün ve 40. gün serum total kolesterol düzeyi kolesterol grubuna göre önemli düşüş gösterirken (p<0.05), 20. gün LDL-kolesterol düzeyi kontrol grubuna göre farksızdı. 20. gün serum trigliserid düzeyinde kolesterol grubuna göre belirlenen düşüş (p<0.05), 20. gün serum HDL-kolesterol düzeyindeki kolesterol grubuna göre belirlenen artış (p<0.05) ve 40. gün leptin düzeyindeki kolesterol grubuna göre belirlenen azalma (p<0.05) önemliydi. Çalışmada 20. ve 40. gün plazma TNF-? düzeyi gerek gruplararası gerekse örnekleme zamanları açısından farklılık göstermedi. Çalışmada yüksek oranda kolesterollü diyetle birlikte ginseng uygulamasının serum total kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid ve leptin düzeyinde meydana gelen düşüşler ile serum HDL-kolesterol düzeyinde meydana gelen değişiklikler bu bitkinin lipid profilindeki anormaliteleri düzeltebileceği yönündeki görüşleri destekler niteliktedir.
In this study, it was aimed to determine the effect of ginseng root powder on serum levels of total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride, leptin ve TNF-? in healty adult rats fed cholesterol-rich diet. In this research, healthy 48 adult male Wistar Albino rats were used. The animals were divided into three equal groups as Control (K), Cholesterol (C) and Cholesterol+Ginseng (CG). While animals in the K group were fed the standart rat diet (Purina ®) as ad libitum for a period of 40 days, C and CG groups animals received the same diet added 5% cholesterol (Sigma) and added 5% cholesterol plus 1 g/kg Panax Ginseng root powder (GNC), respectively. The blood samples were withdrawn from 8 rats of each group at the end of 20th and 40th days. In the blood samples, serum levels of total cholesterol, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglyceride, leptin ve TNF-? were assessed. In the 20th end 40th day, while serum total cholesterol levels in the cholesterol+ginseng group was found to be lower (p<0.05) when compared to the cholesterol group, in the 20th day, serum LDL-cholesterol level in the cholesterol+ginseng group was not different than the control group. In the 20th day, the decrease in serum trygliceride levels, the increase in serum HDL-cholesterol levels and in the 40th day, the decrease in plasma leptin levels of cholesterol+ginseng group compared to cholesterol group were significant (p<0.05). In the 20th end 40th day of the study, the levels of plasma TNF-? didn?t show any difference both between sampling times and among the groups. In this study, the decreases serum total cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceride, leptin levels and the changes serum HDL-cholesterol levels with the ginseng application to cholesterol-rich diet support the opinions that this plant ameliorated the abnormalities of lipid profile.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Ginseng, Kolesterol, Leptin, Rat, Cholesterol, TNF-α

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Altın, M. (2013). Yüksek kolesterollü diyetle beslenen ratlarda ginsengin TNF-α, leptin ve bazı serum lipid parametreleri üzerine etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.