Gazzâlî’nin ihyâu ulûmi’d-dîn adlı eserinin “kitâbu’l-ilim” kısmında geçen hadislerin tahrici ve değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-10-25

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

İslâmî ilimlerin temelini, Kur'an-ı Kerîm ve Hadis-i Şerifler oluşturmaktadır. Peygamber Efendimiz (sav)’in söz, fiil ve takrirlerini ihtiva eden hadis ve sünnet koleksiyonları ise çeşitli sebeplere binaen, zannî bilgi düzeyinde değerlendirilmiştir. İslâm âlimleri, Allah Resulü’ne aidiyeti sahih olan hadisleri, sakiminden ayırmak için büyük fedakârlıklar göstermiştir. Çalışmamızın temel amacı, Gazzâlî’nin İhyâu Ulûmi'd-Dîn adlı eserinin Kitâbu’l-İlim kısmında geçen hadislerin değerlendirilmesi ve asırlardır dini kültürümüzün şekillenmesinde önemli katkısı olduğunu düşündüğümüz İhyâu Ulûmi'd-Dîn adlı eserin “Kitâbü’l-İlim” kısmında zikredilen hadislerin kaynaklarının tespit edilip, sahih-zayıf-mevzu rivayetlerin ortaya çıkarılmasıdır.
The basis of Islamic sciences, are the Quran and Hadith. Hz. Muhammad's word, deed and consent covering the works of hadith and sunnah of the information at the level of suspicion. Islamic scholars, To extract the weak hadiths authentic hadith saying Hz. Muhammad showed great self-sacrifice. The main purpose of my work, Gazzali'nin İhya?u Ulumi'd-Din's work Kitabul İlim in the last hadith evaluation and I think that the contribution to the formation of religious culture for centuries orwell İhya?u Ulumi'd-Din?s work Kitabul İlim section to detect the sources of hadiths mentioned, strong, weak and fabricated the accounts reveal.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gazzâlî, Hadis, İhyâ, Tahrîc

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Işık, Ş. (2010). Gazzali'nın İhyâuulûmi'd-Dîn adlı eserinin "Kitabu'l-İlim" bölümünde geçen hadislerin tahrici ve değerlendirilmesi. Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.