Sulu çözeltilerden krom iyonlarının uzaklaştırılmasında sorpsiyon ve sorpsiyon mikrofiltrasyon hibrit sisteminin uygulanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010-07-30

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Cr(III) ve Cr(VI) iyonlarının sulu çözeltilerden uzaklaştırılmasında bazı reçineler (katyon ve anyon değiştirici) iyon değiştirme prosesinde denenmiş, deneylerde, ortamın pH'ı, tutunma zamanı, metal iyon konsantrasyonu, sorbent miktarı, sıcaklık gibi parametrelerin metal uzaklaştırılmasındaki etkileri incelenmiştir. Daha sonra, birinci basamakta metal tutucu olarak iyon değiştirici kullanılmış ve mikrofiltrasyon (MF) membran ile sorbentin tutulması sağlanmıştır. Böylece sulu çözeltideki metal konsantrasyonunu mimimuma indirmek amacıyla hibrit sorpsiyon-mikrofiltrasyon sistemi uygulanmıştır. Metal-sorpsiyon işlemlerinde denge sorpsiyon izoterm eğrileri Freundlich, Langmuir, D-R ve Scatchard sorpsiyon izotermleri kullanılarak çizilmiş ve bu izotermlerden sorpsiyon parametreleri (k, n, As, Kb, Xm, K, E, Qs ve Ks) hesaplanmıştır. Ayrıca, deneyler sonunda birinci ve ikinci derece kinetik denklemleri verilere uygulanarak prosesin kinetiği de incelenmiştir.
In this study, some resins (cation and anion exchangers) were used in ion-exchange process fro the removal of Cr(III) and Cr(VI) from aqueous solutions. In the experiments, the effects of parameters such as pH of the medium, contact time, metal ion concentration, amount of resin and temperature were investigated. After that, ionexchanger was used to remove metal at the first stage and microfiltration (MF) membrane was used to remove sorbent. Thus, hybrid sorption-microfiltration system was applied in rder to minimize the metal concentration in the aqueous solution. During metal-sorption processes, equilibrium sorption isotherm curves were obtained by Freundlich, Langmuir, D-R and Scatchard sorption isotherms and sorption parameters (k, n, As, Kb, Xm, K, E, Qs and Ks)were calculated. Moreover, the kinetics of the process was investigated by applying pseudo-first order and second order kinetic equations to the data obtained as a result of experiments.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İyon değiştirme, Hibrit sistem, İzoterm, Kinetik, Ion-exchange, Hybride system, Isotherm, Kinetics

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Edebali, S. (2010). Sulu çözeltilerden krom iyonlarının uzaklaştırılmasında sorpsiyon ve sorpsiyon mikrofiltrasyon hibrit sisteminin uygulanması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya.