Percutaneous Coronary Intervention of a Single Coronary Artery Originating From Right Sinüs of Valsalva in a Patient With Inferior Myocardial Infarction

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sol ana koroner arterin tek koroner arter olarak sağ Valsalva sinüsünden çıkması oldukça nadir görülen bir koroner arter çıkış anomalisidir. Literatürde insidansı genel popülasyonda %0.017, koroner arter anomalileri içerisinde ise %1.3 olarak bildirilmektedir. Bu anomali sıklıkla çocukluk veya genç erişkinlik döneminde miyokardiyal iskemi veya ani ölümle karakterizedir. Biz bu yazıda, sağ Valsalva sinüsünden çıkan tek koroner artere sahip, inferiyor duvar miyokard infarktüsü ile kliniğe başvuran 75 yaşında bir olguyu takdim etmeyi amaçladık.
Anomalous origin of the left main coronary artery from the right sinus of Valsalva as a single coronary artery is one of the exceedingly rare anomalies. In the literature, its incidence reported that 0.017% in general population and 1.3% in coronary artery anomalous. The clinical presentation of those anomalous is myocardial ischemia or sudden death in childhood or young adulthood. In this paper, we described a 75 year-old patient with a single coronary artery arising from the right sinus of Valsalva, and presenting inferior ST elevation myocardial infarction.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Koroner arter anomalisi, Perkütan koroner girişim, Tek koroner arter, ST yükselmeli

Kaynak

Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

14

Sayı

4

Künye

Aygül, N., Aygül, M. Ü., Altunkeser, B. B., (2010). Percutaneous Coronary Intervention of a Single Coronary Artery Originating From Right Sinüs of Valsalva in a Patient With Inferior Myocardial Infarction. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi, 14(4), 181-183.