İşverene Çalışma Koşullarında Değişiklik Yetkisi Veren Kayıtlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2004 Aralık

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Çağın gereksinimlerine uygun olarak yer verilen kayıtlar, iş sözleşmelerinin içeriğini her geçen gün daha da zenginleştirmekte ve iş sözleşmesinin sadece görünüşte bir sözleşme olduğu yolundaki görüşler geçerliliğini yitirmektedir. Bu kayıtlara örnek olarak, işverenin işçiye sağladığı eğitimin karşılığı olarak onun bir süre işyerinde çalışması yükümlülüğü getiren ve buna uymamayı belirli bir tazminata bağlayan, Fransız Hukukunda da “dédit formation” deyimiyle anılan ve ülkemizde de özellikle bankacılık sektöründe görülen hükümler, kalifiye işçilerin başka işte çalışmasını engellemek üzere getirilen, yan işte çalışma yasağına ilişkin hükümler (clauses d’éxclusivité), işçinin iş sözleşmesinin bitiminden sonra rekabet etmemesine ilişkin olarak getirilen hükümler (clauses de non-concurrence) gösterilebilir. Nitekim, inceleme konumuzu oluşturan, işverene çalışma koşullarında değişiklik yetkisi veren kayıtlar (clauses de mobilité), son zamanlarda gündeme gelen ve geçerliliği tartışılmaya başlanan düzenlemeler arasında önemli bir yer kazanmış bulunmaktadır.
Records included in accordance with the requirements of the era, business It enriches the content of its contracts day by day and opinions that the contract is only an appearance contract expires. Examples of these records are those provided by the employer to the employee. which obliges him to work at the workplace for a while in return for education. and "dédit" in French Law, which binds non-compliance to a certain compensation. “Formation” and especially in the banking sector in our country. Provisions are made to prevent qualified workers from working in other jobs. provisions on the prohibition of working in side jobs (clauses d'éxclusivité), Regarding the employee's non-compete after the end of the employment contract the provisions brought (clauses de non-concurrence) can be shown. As a matter of fact, the employer's authority to change working conditions, which is our subject of study, records (clauses de mobilité), which have recently come to the fore and It has gained an important place among the regulations whose validity has started to be discussed exists.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşveren, Employer

Kaynak

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

12

Sayı

3-4

Künye

Özdemir, E., (2004). İşverene Çalışma Koşullarında Değişiklik Yetkisi Veren Kayıtlar. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 12(3-4), 31-44.