Kur'an-ı Kerim'de düşünmeye yönelik kavramlar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Günümüzde Kur'an tefsiri çalışmaları farklı yöntemlerle bütün yoğunluğuyla devam etmektedir. Bu yöntemlerden bir tanesi de günümüzde en sık başvurulan konu eksenli Kur'an çalışmalarıdır. Bu yöntem, Kur'an'dan seçilen bir kavramın, ilk dönem müfessirlerinin de yaptıkları gibi, gelişim süreci ve Kur'an'ın kazandırdığı yeni anlamlarla birlikte incelenmesine dayanmaktadır. Biz de bu yöntemleri esas alarak Kur'an-ı Kerim'de ?tefekkür?, ?tezekkür?, ?tedebbür?, ?tefekkuh? ve ?teakkul? kavramlarının incelenmesini uygun gördük. Kâinat kitabı âlem üzerinde, Allah'ın kitabı Kur'an üzerinde tefekkür, tedebbür ve tezekkür etmek, bu ayetler ve deliller üzerinde tefekkuh etmek, aklımızı kullanıp doğru düşünmek oldukça önemli bir konudur. Bu, elbette çok daha kapsamlı çalışmaları gerekli kılmaktadır. Çalışmamızın girişinde konunun önemi ve amacından bahsettikten sonra kısaca konulu tefsir yöntemi ve yararlandığımız kaynaklar üzerinde durduk. Birinci bölümde ?tefekkür?, ?tezekkür? ve ?tedebbür? kavramı ile ilgili ayetleri tahlil etmeye çalıştık. Ayrıca bu bölümde kavramlar arası bir mukayese yaptık ve incelemiş olduğumuz kavramların benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaya çalıştık. İkinci bölümde ?tefekkuh? kavramı ile ilgili ayetleri, üçüncü bölümde de ?teakkul? kavramı ile ilgili ayetleri tahlil etmeye çalıştık. Sonuçta da konunun ve kavramların genel bir değerlendirmesini yaptık.
At the present day the interpretation of the Koran is continuing at full capacity with different methods. One of these methods is a subject to which at the present day often is been applied to namely expressive Koran study. In this method a concept is choosen from the Koran like the first period annotators and it is based on the investigation of the development process togheter with the new meanings thanks to the Koran. In view of these methods we have found it apropriate to investigate the following concepts: Tefekkür which means meditation; tezekkür which means to talk about a problem; tedebbür which means to think about God?s orders and interdictions; tefekkuh which means to do the study about the Islamic law that profits from the main sources about religion and world acts, the fully laid down rules and teakkul which means using your mind to learn usefull things while learning not to pass the limits and to know the limits of one?s capacity. To do tefekkür, tedebbür and tezekkür upon the universe book over the people and Allah?s book namely the Koran, to do tefekkuh about the arguments and verses of the Koran, to use our mind correctly is a very important subject. Naturally this needs a more comprehensive study. In the beginning of our work we have written about the the importance and the aim and afterwards we have written shortly about the interpretation methods and the advantages. In the first part we have tried to study the verses of the Koran concerning the following concepts: tezekkür, tefekkür and tedebbür. Besides in this part we have done comparison between the concepts and with the concepts that we have investigated we have tried to let see the similar and different ways. In the second part we have tried to study the verses of the Koran concerning the concept tefekkuh and in the third part about the concept teakkul. Briefly we have evaluated in general the subject and the concepts.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Din, Religion, Kur'an-ı Kerim, Quran

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gülbe, O. (2009). Kur'an-ı Kerim'de düşünmeye yönelik kavramlar. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.