Çocukerkil aile sisteminde satın alma davranışı

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Toplumda meydana gelen ekonomik, sosyal ve kültürel değişmeler, tüketim alışkanlıklarını da hızla değiştirmektedir. Bu değişim, pazarlamacıları yeni hedeflere yöneltmiştir. Bu bağlamda, günümüz pazarlarının en popüler hedeflerinden birisinin de çocukların olduğunu görmekteyiz. Televizyon, internet vb. iletişim araçları ile her an iç içe olan günümüz çocukları bilgiye kolaylıkla ulaşabilen ve edindikleri bu bilgileri kullanarak tüketim tercihlerini yapabilen bireyler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu durum ailelerin satın alma tercihlerine de yansımaktadır. Pek çok aile çocuklarının satın alma tercihlerini kendi satın alma tercihlerinin üzerinde tutmaya başlamıştır. Bu bağlamda aile içi satın alma kararlarında ana-babaerkil aile yapısı değişmekte ve çocukerkil bir aile yapısı karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile değişen aile yapısına kısaca değinerek, ailelerin satın alma kararlarında, farklı ürün kategorilerinde çocukların etkisini ve farklı eğitim seviyesi, gelir durumu ve cinsiyetlere göre ailelerin çocuklarına ve onlarla ilgili tüketimlerine bakış açılarını bir anket çalışması ile ölçmek amaçlanmıştır.
The economic, social and cultural changes in society affect vastly our consumption habits. These changes cause marketing experts to determine new targets. One of the most popular targets of today’s markets are obviously children. Children nowadays are confronted daily with television, internet and other means of communication and appear as individuals who are able to make their own consumption decisions using the information they obtained from these sources. This fact is also reflected in the purchase choices of families. Many familes put the purchase choices of their children first instead of giving first rank to their own choices. In this context the patriarchal and matriarchal family structure is changing and leading towards a “pediarchal” family structure. With this study I will briefly mention the changing family structure and aim via a survey to evaluate the influence of children in the purchase decision of the family in different products and categories, and the perspective of the families to their children and the related consumption in respect of different educational levels, income and gender.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Consumption, Kültürel değişim, Sosyal değişim, Social change, Cultural change, Çocuk tüketiciler, Çocukerkil aile, Children consumers, Pediarchal family

Kaynak

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

8

Sayı

16

Künye

Alagöz, S. B. (2009). Çocukerkil aile sisteminde satın alma davranışı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 317-338.