Fahreddin er-Razi ve nübüvvet anlayışı

Küçük Resim Yok

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Tezimin konusu Fahreddin er-Razi ve Nübüvvet Anlayışı olup; bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konunun önemi ve nübüvvetle ilgili kavramlar üzerinde durulmuştur. Razi'ye göre peygamberliğin imkanı, gerekliliği ve peygamber göndermenin faydaları gibi konular da bu bölümün en dikkat çeken başlıklarıdır. Birinci bölüm, Razi'nin hayatı ve eserlerinin anlatıldığı, metodu ve yönteminin irdelendiği ve kelam'a getirdiklerinin tartışıldığı bölümdür. Bu bölümde Razi'nin kendisinden sonrakilere etkileri ile eserlerinin nasıl kaynaklık ettiği örnekleriyle verilmiştir. İkinci bölüm ise tezimize isim olan bölümdür. Burada Fahreddin er-Razi'nin nübüvvet meselesine nasıl baktığı ayrıntıları ile işlenmiştir. Özellikle ma'sumiyet konusu, İsmetü'l-Enbiya eseri esas alınarak nakli ve akli deliller birlikte kullanılarak farklı bir üslupla verilmiştir. Yine bu bölümde mucize konusu ele alınmış mucizenin nübüvvete delil oluşu ıspatlanmıştır. Ayrıca peygamberlerin sıfatları, ilgili ayetlerin ışığında çalışılıp peygamberlerin mertebeleri de özet olarak bu bölümümüzde yer almıştır. Sonuç kısmında ise Razi'nin meselenin tümüne bakışı ve diğer mezheplerden ayrıldığı noktalar ile çalışmanın bize ne kazandırdığı tartışılmıştır.
My thesis consist of two sections and one introduction section and its topic is Fahreddin er-Razi and Nübüvvet Intelligence. In introduction, we focused on the importance of subject and the concepts of Nübüvvet. The most attracting titles in this chapter is prophet hood?s availability, necessity, and the advantages of sending prophets according to Razi. The first section is the section which we talk about Razi?s life and work of arts, which we do examination of his methods and which we discussed about the modifications that Razi apply on ?Kelam?. In this chapter, it is well informed and illustrated that how his arts being a source and how he guide the persons after him. The second section gave the name of this thesis. In this section, it was illustrated how Razi looked to Nübüvvet issue with it?s details. Especially, the ?Ma?sumiyet? issue is given by different and original ways with rational proves from İsmetü?l-Enbiya. Again in this section, miracle issue is taken in care and it is seen as an evidence to nübüvvet. Also the attribution and levels of prophets are given as summaries by the light of the verse of Koran. In the conclusion section, it is discussed that what Razi?s approach to all topic and the difference from other religious sects are provide us if we work on his approach.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Peygamberlik, İsmet, Prophethood, Fahreddin er-Razi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Keleş, M. (2008). Fahreddin er-Razi ve nübüvvet anlayışı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.