Bitcoin ve Ethereum Piyasasında Takvim Anomalilerinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2024 Nisan

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

ÖZ Modern finans teorisinin köşe taşlarından biri olan Etkin Piyasa Hipotezi, piyasada mevcut olan tüm bilginin kullanılması suretiyle piyasanın üzerinde getiri elde edilemeyeceğini öne sürmektedir. Bununla birlikte finansal piyasalarda yapılan çalışmaların birçoğu, yatırımcıların bazı dönemlerde normalin üzerinde getiri elde ettiğini gösteren bulgular ortaya koymaktadır. Etkin Piyasa Hipotezi ile çelişen ve bazı dönemlerde elde edilen getirilerin ve katlanılan riskin diğer dönemlere göre farklılaştığını ifade eden etkiler takvim anomalileri olarak tanımlanmaktadır. Takvim anomalileri içerisinde genellikle günlere, aylara ve yıllara göre farklılaşan etkiler incelenmektedir. Bu çalışmada Bitcoin ve Ethereum kripto para piyasasında takvim anomalilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda haftanın günü, yılın ayı ve yıldönümü anomalileri kukla değişken ile temsil edilerek Bitcoin ve Ethereum için belirlenen TGARCH(1,1) ve EGARCH(2,2) modeline ilave edilmiş ve Bitcoin için 18.07.2010 – 17.05.2023 dönemini, Ethereum için 10.03.2016 –17.05.2023 dönemini kapsayan günlük veriler üzerinden analiz yapılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, Bitcoin ve Ethereum piyasasında haftanın günü ve yılın ayı anomalilerinin bulunduğunu göstermektedir.
ABSTRACTThe Efficient Market Hypothesis, one of the cornerstones of modern finance theory, argues that it is not possible to obtainreturns above the market by using all the information available in the market. However, many of the studies conductedin financial markets reveal findings that investors earn abnormal returns in some periods. The effects that contradict theEfficient Market Hypothesis and express that the returns obtained and the risk incurred in some periods differ comparedto other periods are defined as calendar anomalies. Within the calendar anomalies, the effects that differ according todays, months and years are examined. In this study, it is aimed to examine calendar anomalies in Bitcoin and Ethereumcrypto money markets. In this context, the day of the week, month of the year and turn of the year anomalies wererepresented by a dummy variable and added to the TGARCH(1,1) and EGARCH(2,2) model determined for Bitcoin andEthereum and analysis has been done using daily data covering the period 18.07.2010 – 17.05.2023 for Bitcoin and10.03.2016 - 17.05.2023 for Ethereum. The result of the study shows that there are anomalies of the day of the week andthe month of the year in the Bitcoin and Ethereum market.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Takvim Anomalileri, Bitcoin, Ethereum, TGARCH, EGARCH, Calendar Anomalies

Kaynak

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERGİSİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

27

Sayı

1

Künye

Özmerdivanlı, A., (2024). Bitcoin ve Ethereum Piyasasında Takvim Anomalilerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 27 (1), 1-17.