Çok cidarlı karbon nanotüp ve TiO2 tabaka ilavesinin P3Ht: PCBM organik güneş pillerinin performansına etkileri

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2011-07-29

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, aktif tabakasına kütlece % 0,05 oranında çok cidarlı karbon nanotüp eklenen organik güneş pilleri hava ortamında üretilerek, karbon nanotüpün pil verimi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Pil katmanları spin kaplama yöntemiyle kaplanmış ve belirli sıcaklıklarda tavlanmıştır. Ayrıca aktif tabakanın üzeri kimyasal olarak sentezlenen titanyum dioksit (TiO2) katmanıyla kaplanarak fotovoltaik özelliklerdeki değişim incelenmiştir. Üretilen güneş pillerinin karakterizasyonunda Taramalı Elektron Mikroskobu ve Atomik Kuvvet Mikroskobu görüntüleri alınarak morfolojik özellikleri belirlenmiş, güneş pillerinin absorbans ölçümleri alınarak optik özellikleri incelenmiştir. Aktif tabakaya karbon nanotüp ilavesiyle akım yoğunluğu, verim ve dolum faktöründe artış sağlanmıştır. Ayrıca, aktif tabaka üzerine kaplanan TiO2 katmanın pilin dolum faktörünü artırdığı gözlemlenmiştir. Aktif tabakanın havada kaplanması sonucunda tabakanın kısa sürede bozunmaya uğradığı absorbans analizleriyle belirlenmiştir.
In this study organic solars cells whose active layers were added with 0,05 % (wt) multiwall carbon nanotube were produced in ambient atmosphere and the effect of carbon nanotube on the cell efficiency was investigated. Cell layers were coated via spin coating method and were annealed at certain temperatures. Additionally, active layer surface was coated with chemically synthesized titanium dioxide (TiO2) and the variation in photovoltaic properties were investigated. Morphological characterization of the produced solar cells were carried out by Scanning Electron Microscope and Atomic Force Microscope, and the optical characterization was carried out by absorbance measurements. By addition of carbon nanotube to the active layer current density, efficiency and fill factor values increased. Further, it was observed that coating TiO2 layer onto the active layer increased the fill factor. Absorbance analyses showed that coating the active layer in ambient atmosphere caused cells to degrade.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Karbon nanotüp, Organik fotovoltaik, PEDOT:PSS, P3HT:PCBM, Titanyum dioksit, Carbon nanotubes

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Demir, O. (2011). Çok cidarlı karbon nanotüp ve TiO2 tabaka ilavesinin P3Ht: PCBM organik güneş pillerinin performansına etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya.